คอร์ดเพลง ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอ ONEONE

คอร์ดเพลง
ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอ ONEONE

คอร์ดเพลง ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอ จากศิลปิน ONEONE เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอ


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

คำAที่เธอขอโทษEจะช่วยอะไร F#m

นอEกจากมันDแค่ทำให้เธC#mอรู้สึกดี  Bm

มันAคือการร่ำลาEว่าต่อจากนี้ F#m

เธอEจะมีชีDวิต ที่ดีโC#mดยไม่มีฉันBm       E


แล้วDทำไมฉันต้องเสียใจ

แล้วC#mทำไมฉันต้องร้องไห้

แล้วBmทำไมเป็นฉันB7ต้องจมฝ่ายเดียวE


* ฉันจะมีความสุขAให้มากEกว่าเธอ

จะเจ็บF#mให้น้อยEกว่าเดิม

จะเดินDต่อไป C#dim

แม้วันนี้แBmทบยืนไม่ไหวE

ความเจ็บA.. ที่ฉันEได้เจอ

ไม่เคยF#mเกิดขึ้นC#mกับเธอ

นับจากDวันนี้ C#mจะไม่ร้องไBmห้

และจะยิ้มEได้มากกว่าเธอ

INSTRU : A|GE

ลองAไปเดินที่เดิมEที่เราเคยไป F#m

ลอEงตัดใจจDากเธอ

และทำC#mทุกอย่างลำพังBm       E

เปลี่ยนความAทรงจำของเราEให้เป็นของฉันF#m

ต่อEจากนี้ทุDกวันของฉันC#mจะต้องสดใส Bm       E


แล้วDทำไมฉันยังเสียใจ

แล้วC#mทำไมฉันยังร้องไห้

แล้วBmทำไมเธอถึงB7ไม่เป็นแบบฉันE


* ฉันจะมีความสุขAให้มากEกว่าเธอ

จะเจ็บF#mให้น้อยEกว่าเดิม

จะเดินDต่อไป C#dim

แม้วันนี้แBmทบยืนไม่ไหวE

ความเจ็บA.. ที่ฉันEได้เจอ

ไม่เคยF#mเกิดขึ้นC#mกับเธอ

นับจากDวันนี้ C#mจะไม่ร้องไBmห้

และจะยิ้มEได้มากกว่าเธอ

INSTRU :

ABC#mE|C#dimDm

ABC#mE|C#dimDm

ABC#mE|C#dimDm

ABC#mE|C#dimB7|E

* ฉันจะมีความสุขAให้มากEกว่าเธอ

จะเจ็บF#mให้น้อยEกว่าเดิม

จะเดินDต่อไป C#dim

แม้วันนี้แBmทบยืนไม่ไหวE

ความเจ็บA.. ที่ฉันEได้เจอ

ไม่เคยF#mเกิดขึ้นC#mกับเธอ

นับจากDวันนี้ C#mจะไม่ร้องไBmห้

และจะยิ้มEได้มากกว่าเธอA..       B

จากวันนี้ฉัBmนจะต้องมีคEวามสุขกว่าเธอ

INSTRU : A ( 3 Times )

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอ ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
ONEONE

ONEONE

ONEONE

ONEONE

ONEONE

ONEONE

ONEONE

ONEONE

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567