AYLA's

คอร์ดเพลง
จากตรงนี้ที่(เคย)สวยงาม AYLA's

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Tune down 1/2 to Eb
AA Font :

ลองG.. ทบทวนDm

ก็หวนคิดถึงเรื่องราวCทุกอย่าง

ตอนเธออยู่ข้างCmฉันตรงนี้

หากมองG.. ย้อนไป Dm

คงเหลือเพียงความทรงจำCที่ดี

ที่ในตอนนี้ไCmม่มีเธอแล้ว

INSTRU : G|Dm|C|Cm

ฉันGนั้นเห็นเธอDm มันชัดเหลือเกินC

อยุ่ตรงที่เดิมCmของเธอตรงนั้นG

เห็นภาพสองเราDm

นั่งหัวเราะกันC ตั้งแต่วันนั้นCmก็เข้าใจ


ที่เธอEmบอกกับฉัน

ว่าอย่าลืมเรื่องเหล่านั้น

เก็บมันไว้ใDนความทรงจำC

เธอย้ำตลอดCm.. มา

ให้คอยEmเก็บรักษาเรื่องดีๆ ที่ผ่านมา

หากวันใดที่Dเราต้องร่ำลC

แค่อยากขอCm..


* ถ้าGต่อจากนี้ต้Dmองมีน้ำตาC

อย่าเอ่ยคำลาCmด้วยความเสียใจ G

ให้จำแต่เรื่องดีๆ Dmหากต้องเสียเธอไปC

ไม่ว่าวันใดเCmราก็คงต้องลาG

ลา ลาDm.. ลา ลาC..

บอกลาด้วยควาCmมเข้าใจดี

ลาG.. ลา ลาDm.. ลา ลาC..

ลาจากตรงนี้ที่Cmเคยสวยงาม

INSTRU : G|Dm|C|Cm

ที่เธอEmบอกกับฉัน

ว่าอย่าลืมเรื่องเหล่านั้น

เก็บมันไว้ใDนความทรงจำC

เธอย้ำตลอดCm.. มา

ให้คอยEmเก็บรักษาเรื่องดีๆ ที่ผ่านมา

หากวันใดที่Dเราต้องร่ำลC

แค่อยากขอCm..


* ถ้าGต่อจากนี้ต้Dmองมีน้ำตาC

อย่าเอ่ยคำลาCmด้วยความเสียใจ G

ให้จำแต่เรื่องดีๆ Dm

หากต้องเสียเธอไป..C โฮ้ว โววCm..

ถ้าGต่อจากนี้ต้Dmองเสียน้ำตาC

อย่าลืมว่าเคยCmมีความสุขมากเท่าไร G

ให้จำแต่เรื่องดีๆ Dmหากต้องเสียเธอไป C

ไม่ว่าวันใดเCmราก็คงต้องลาG

ลา ลาDm.. ลา ลาC..

บอกลาด้วยควาCmมเข้าใจดี

ลาG.. ลา ลาDm.. ลา ลาC..

ลาจากตรงนี้ที่Cmเคยสวยงาม

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566