คอร์ดเพลง หมวกเมฆสีรุ้ง จากศิลปิน YEW เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง หมวกเมฆสีรุ้ง


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

* เธอAรู้ไหม กำลังG#mมีใคร ดีใจF#m ที่ได้พบเธอ E

หากAความหมายของการG#mได้อยู่

ก็เพรF#mาะความรักที่เจอ E

ขอบAคุณ เธG#mอที่  ทำ F#mให้รู้..  E

โลกAใบนี้ G#mช่างงดงF#mาม เกินEกว่าสิ่งใด


หลังA.. เมฆบนG#mนภา

เป็นหยดF#m.. น้ำช่างG#mงดงาม

แค่บางA.. ครั้งอาจG#mได้เจอ

เหตุใดF#m.. ฉันโBชคดีเหEลือเกิน


ไม่ผิดใช่ไหมF#mถ้าฉันจะเทียบกับคนคนนึง

คนที่เดินเข้ามาG#mและทำให้ใจฉันเปลี่ยน

เปลี่ยนจากคนที่ไม่คิC#mดจะ

ตามหาความสุข ต่อไปแF#7ล้ว

เหมือนว่าฉันได้เห็นF#mบางสิ่ง

อาจจะยังไม่เคยG#mรู้จัก

กลับทำให้ฉันรู้.A. สึกดีกว่าทุกครั้งB


* เธอAรู้ไหม กำลังG#mมีใคร

ดีใจF#m ที่ได้พBบเธอ  E

หากAความหมายของการG#mได้อยู่

ก็เพรF#mาะความรักBที่เจอ  E

ขอบAคุณ เธG#mอที่  ทำF#m.. ให้ Bรู้..  E

โลกAใบนี้.G#m.  ช่าง GmงดงามF#m

เกินBกว่าสิ่งใด E

INSTRU : A|G#m|F#m|G#m

A|G#m|F#mB|E

ไม่ผิดใช่ไหมF#mถ้าฉันจะเทียบกับคนคนนึง

คนที่เดินเข้ามาG#mและทำให้ใจฉันเปลี่ยน

เปลี่ยนจากคนที่ไม่คิC#mดจะ

ตามหาความสุข ต่อไปแF#7ล้ว

เหมือนว่าฉันได้เห็นF#mบางสิ่ง

อาจจะยังไม่เคยG#mรู้จัก

กลับทำให้ฉันรู้.A. สึกดีกว่าทุกครั้งB


* เธอAรู้ไหม กำลังG#mมีใคร

ดีใจF#m ที่ได้พBบเธอ  E

หากAความหมายของการG#mได้อยู่

ก็เพรF#mาะความรักBที่เจอ  E

ขอบAคุณ เธG#mอที่  ทำF#m.. ให้ Bรู้..  E

โลกAใบนี้.G#m.  ช่าง GmงดงามF#m

เกินBกว่าสิ่งใด

INSTRU : AE|C#mB

AE|C#mF#

AE|C#mB

AE|C#mF#

Aอให้มี เEธอกับฉัน  C#m

ทุกทุกวัน ต่Bอจากนี้  A

เพราะว่าเธอ เEป็นกวี  C#m

ที่เขียนเพลงนี้ใF#ห้ฉันฟัง


Aอให้มี เEธอกับฉัน  C#m

ทุกทุกวัน ต่Bอจากนี้  A

เพราะว่าเธอ เEป็นกวี  C#m

ที่เขียนเพลงนี้ใF#ห้ฉันฟัง

YouTube video
YEW

YEW

YEW

YEW

yew

YEW

yew

YEW

YEW

YEW

YEW

YEW

YEW ลมแล้ง

YEW

YEW

YEW

YEW

YEW

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567