คอร์ดเพลง Angel Baby จากศิลปิน Troye Sivan เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Angel Baby


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Tune down 1/2 to Eb
Scroll :

I nCeed a lover to keep me sane

PullEm me from hell

bring me back again

PlayDm me the classics

Something romantic

GivFe him all when I don’t even have it


I aClways dreamed of a solemn face

SomEmeone who feels like a holiday

ButDm now I’m in pieces, Barely believing

StarFting to think that I’ve lost all feeling


* YouF came out the bluG/Fe

on a rainy nigC/Eht, no lie

I tell you how I almDmost died

while you’re bringing me bacGk to life


** I jCust want to live

in this moment forevEmer

‘CausDme I’m afraid that living

couldn’t get any betGter

StarCted giving up

on the word forevEmer

UnDmtil you give up heaven

so we could be togetGher

You’re my angCel, Angel baby angAmel

You’re my angel, babDmy

Baby, you’re my angGel, Angel baby


I’ll Cfall in love with the little things

CouEmnting the tattoos on your skin

TellDm me a secret, And baby I’ll keep it

AndF maybe we can play

house for the weekend


* YouF came out the bluG/Fe

on a rainy nigC/Eht, no lie

I tell you how I almDmost died

while you’re bringing me bacGk to life


** I jCust want to live

in this moment forevEmer

‘CausDme I’m afraid that living

couldn’t get any betGter

StarCted giving up

on the word forevEmer

UnDmtil you give up heaven

so we could be togetGher

You’re my angCel, Angel baby angAmel

You’re my angel, babDmy

Baby, you’re my angGel, Angel baby


All Amthe sick and twisted nighGts

that I’ve been waiting for youF#7

They were worth it all alonFg


** I jCust want to live

in this moment forevEmer

‘CausDme I’m afraid that living

couldn’t get any betGter

StarCted giving up

on the word forevEmer

UnDmtil you give up heaven

so we could be togetGher

You’re my angCel, Angel baby angAmel

You’re my angel, babDmy

Baby, you’re my angGel

Angel baby angCel, Angel baby angAmel

You’re my angel, babDmy

Baby, you’re my angelG

Angel baby

YouTube video
Troye Sivan

Troye Sivan

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567