โจ ธวัชชัย

คอร์ดเพลง
ถุงยังชีพ โจ ธวัชชัย

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
AA Font :

INTRO : AC#m|F#m

DE|A|A

เป็นแค่เพียAงผู้ชายปอนC#m

ที่มีค่าตอนF#mใจเจ้าพังๆC#m

ยามเจ้ามีคDวามสุขอ้ายอาจบ่มีค่C#mาหยัง

ยามน้ำตาพังBmกะช่วยซับทุกที E


อาจสิมีค่Aาส่ำมาม่า C#m

ในยามบ่มีF#mเงินกินเอ็มเค สุกี้ C#m

ซดฮ้อนDๆ ได้คือกัน ถึงบ่หรูหC#mราดูดี

พอประคับBmประคองชีวีผ่Eานพ้นไปได้ A


* อาF#mจบ่แม่น ห่อของขวัญC#mที่เลิศหรู

ที่บBmรรจุ สิ่Eงดีๆ ไAว้ข้างใน

เป็นF#mแค่เพียง ถุงผ้าC#mปอนๆ หนึ่งใบ

ที่แอบซ่อนDทุกความห่วงใยให้เธอคนนี้ E


** พร้อมสิเป็นAเช่นถุงยังชีพC#mให้เธอเสมอF#m

ยามเจ็บมียาDหิวมายังค้นEเจอซองบะAหมี่

บ่หรูบ่หราDแต่ว่ามีไว้บ่ตายE

ถึงบ่ so hi C#mแต่พิษภัยบ่มี F#m

อย่างน้อยDๆ ก็เป็นที่พึ่งที่ดียEามเจ้าบ่มีไA

INSTRU : D|C#m|BmE|A

D|C#mF#m|BmE|A

* อาF#mจบ่แม่น ห่อของขวัญC#mที่เลิศหรู

ที่บBmรรจุ สิ่Eงดีๆ ไAว้ข้างใน

เป็นF#mแค่เพียง ถุงผ้าC#mปอนๆ หนึ่งใบ

ที่แอบซ่อนDทุกความห่วงใยให้เธอคนนี้ E


** พร้อมสิเป็นAเช่นถุงยังชีพC#mให้เธอเสมอF#m

ยามเจ็บมียาDหิวมายังค้นEเจอซองบะAหมี่

บ่หรูบ่หราDแต่ว่ามีไว้บ่ตายE

ถึงบ่ so hi C#mแต่พิษภัยบ่มี F#m

อย่างน้อยDๆ ก็เป็นที่พึ่งที่ดียEามเจ้าบ่มีไAผ       E


** พร้อมสิเป็นAเช่นถุงยังชีพC#mให้เธอเสมอF#m

ยามเจ็บมียาDหิวมายังค้นEเจอซองบะAหมี่

บ่หรูบ่หราDแต่ว่ามีไว้บ่ตายE

ถึงบ่ so hi C#mแต่พิษภัยบ่มี F#m

อย่างน้อยDๆ ก็เป็นที่พึ่งที่ดียEามเจ้าบ่มีไA

อย่างน้อยDๆ ก็เป็นที่พึ่งที่ดี..E ยามเจ้าบ่มีไผ

INSTRU : A ( 3 Times )

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566