Patrickananda

คอร์ดเพลง
ดวงตา (Eyes) Patrickananda

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
AA Font :

ไม่เคยคิดD..

ว่าชีวิตBmจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดEm

สิ่งมีที่ชีวิตAที่เรียกว่าเธอ

คนนี้.D.       Bmฉันนั้นโชคEmดี..       A


ไม่เคยคิดD..

ว่าคนอย่างฉันBmจะมีโอกาส

ได้พบเจอEm คนดีๆ อย่างเธอ

คนที่เข้าAใจ ไม่ว่าฉันจะเป็นอย่างไร

เธอนั้นรู้.D. ว่าฉันคงอยู่ไม่ไหว

Girl you knoBmw, that I would

never could survive

WithoutEm you.. withoutA you..


* แต่เมื่อฉันมองDเข้าไปในดวงตาBm

ทุกสิ่งที่เลวร้ายEm มีเธอคอยประคอง

และAบอกกับฉันว่า

ให้ฉันมองDเข้าไปในดวงตาBm

ก่อนทุกสิ่งดับสลายEm

แค่เรามีกันวันสุดท้ายA

ขออยู่ข้างเธอ.. ก็พอ

INSTRU : D ( 2 Times )

ไม่เคยคิดD ว่าหนึ่งชีวิตBmจะมีโอกาส

ได้รักเธอEm คนดีๆ อย่างเธอ

คนที่เข้าAใจ รักของเราสำคัญแค่ไหน

เธอนั้นรู้ Dว่าฉันคงอยู่ไม่ไหว

Girl you knoBmw, that I would

never could survive

withoutEm you.. withoutA you..


แต่หลายสิ่งDหลายอย่าง ฉันไม่เคยได้พูดไป

เพียงแค่มองBm เธอเองก็คงจะพอรู้

ไม่เคยคิดเลยEmว่ารักกับเธอขนาดนี้

แต่ว่าในวันนี้ขAอแค่เธอขอเพียงคนเดียว


* แต่เมื่อฉันมองDเข้าไปในดวงตาBm

ทุกสิ่งที่เลวร้ายEm มีเธอคอยประคอง

และบอกAกับฉันว่า

ให้ฉันมองDเข้าไปในดวงตาBm

ก่อนทุกสิ่งดับสลายEm

แค่เรามีกันวันสุดท้ายA

ขออยู่ข้างเธอ ก็พอ..

INSTRU : D|Bm|Em|A

D|Bm

ก่อนทุกสิ่งดับสลายEm

แค่เรามีกันวันสุดท้ายA

ขออยู่ข้างเธอ ก็พอD..

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566