ไม่รับคืน (Yours & yours only)

คอร์ดเพลง
ไม่รับคืน (Yours & yours only) FLUKIE

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
AA Font :

เธอทำได้ไAmง ทำให้โลกDทั้งใบ

เหมือนความฝันG..       E7

ขนาดแม้ลืAmมตา ก็ไม่เชื่อDว่าฉัน

ไม่ได้ฝันG..       E7


แอบสบตาAmเธอทุกที ใจเล็กDๆ ที่ฉันมี

เธอก็ได้มัGนไป (เธอขโมยหัวใจฉัE7น)

แต่โปรดไม่ต้องCคืนมา

เก็บมันไว้เDถิดหนา ฉันยินดี Gอู้ว..  E7


* ให้ใจฉันAmอยู่ที่เธอ เพราะว่ามันDเป็นของเธอ

หากเธอจะขอGคืน ฉันขอไม่รับE7คืน

ฝากใจไว้อAmยู่ที่เธอ

ใจของฉันDเป็นของเธอ เก็บมันไว้..G       E7

ไม่ว่าจะนานAmเท่าไหร่

ฉันก็จะไม่ใDห้ใคร นอกจากเธอ

INSTRU : C|C|G|G

C|C|G|G

The firsAmt P is for how precious you areD

The nexGt P is you're so pure as a staE7r

K iAms for the kind heart of yours

R iDs for your radiance, for sure

I iGs your innocence, And T is how

ThanE7kful i am for your existence


สบตาCเธอทุกที ใจเล็กDๆ ที่ฉันมี

เธอก็ได้มัGนไป (เธอขโมยหัวใจฉัE7น)

แต่โปรดไม่ต้องCคืนมา

เก็บมันไว้เDถิดหนา ฉันยินดี Gอู้ว..  E7


* ให้ใจฉันAmอยู่ที่เธอ เพราะว่ามันDเป็นของเธอ

หากเธอจะขอGคืน ฉันขอไม่รับE7คืน

ฝากใจไว้อAmยู่ที่เธอ

ใจของฉันDเป็นของเธอ เก็บมันไว้..G       E7

ไม่ว่าจะนานAmเท่าไหร่ ฉันก็จะไม่ใCmห้ใคร

นอกจากเธอC..       C       G       G

นอกจากเธอC..       C       G       G

นอกจากเธอC..       C

You’re so loveGly (You’re so lovely)

จากเธอC..       C       G       G


* ให้ใจฉันAmอยู่ที่เธอ เพราะว่ามันDเป็นของเธอ

หากเธอจะขอGคืน ฉันขอไม่รับE7คืน

ฝากใจไว้อAmยู่ที่เธอ

ใจของฉันDเป็นของเธอ เก็บมันไว้..G       E7

ไม่ว่าจะนานAmเท่าไหร่

ฉันก็จะไม่ใDห้ใคร นอกจากเธอ.G.

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566