เมฆ พันธ์ุใต้

คอร์ดเพลง
รักจุกไม่เจ็บ เมฆ พันธ์ุใต้

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
AA Font :

รัก.. รักจุกไม่เจ็บ


* ริกไม่ริกC.. ริกไม่ริก..

ไม่ดุกไม่ดิกG ไม่ริกสักยกAm

ยกสองยกสามยกสี่ยกDm

เราไปแข่งนกGแต่ได้ไข่ไก่ Am

INSTRU : C|GAm|AmDm

DmAm|GAm

รายการCล่ะศึกเจ้าสี่ยกAm

มีนกGหัวจุกมากมายAm

ส่งเสียCงสำเนียงขับขานAm

นกสามพยางค์Gมีรายการใหญ่C

วันนี้มีAmแข่งขันชิงวัว Dm

วันนี้มีAmแข่งขันชิงวัว Dm

มีนกหลายตัวGเข้ามาชิงชัย Am


* ริกไม่ริกC.. ริกไม่ริก..

ไม่ดุกไม่ดิกG ไม่ริกสักยกAm

ยกสองยกสามยกสี่ยกDm

เราไปแข่งนกGแต่ได้ไข่ไก่ Am


แข่งนกCเขามีทุกวันAm

ตัวฉันGไปทั่วใกล้ไกลAm

พานกCไปตั้งหลายตัวAm

บางทีกะมั่วGจำนกเองกะไม่ได้ C

วันนี้เAmขามีชิงรถยนต์Dm

วันนี้เAmขามีชิงรถยนต์Dm

นกฉันนอนกรนGรถยนต์กะไม่ได้ Am


* ริกไม่ริกC.. ริกไม่ริก..

ไม่ดุกไม่ดิกG ไม่ริกสักยกAm

ยกสองยกสามยกสี่ยกDm

เราไปแข่งนกGแต่ได้ไข่ไก่ Am


บางคนCว่าฉันบ้าหัวจุกAm

กะหนุกGดีหวาบ้าหัวใจ Am

หัวจุกCไม่ทำให้เจ็บAm

หนามมันไม่ทิ่มเล็บGมันไม่เจ็บปวดใจ C

ฉันเลยAmมาเลือกบ้าหัวจุกDm

ฉันเลยAmมาเลือกบ้าหัวจุกDm

มันมีเรื่องหนุกGๆ มากหวาบ้าหัวใจ Am


* ริกไม่ริกC.. ริกไม่ริก..

ไม่ดุกไม่ดิกG ไม่ริกสักยกAm

ยกสองยกสามยกสี่ยกDm

เราไปแข่งนกGแต่ได้ไข่ไก่ Am

INSTRU : C|GAm|AmDm

DmAm|GAm

แข่งนกCเขามีทุกวันAm

ตัวฉันGไปทั่วใกล้ไกลAm

พานกCไปตั้งหลายตัวAm

บางทีกะมั่วGจำนกเองกะไม่ได้ C

วันนี้เAmขามีชิงรถยนต์Dm

วันนี้เAmขามีชิงรถยนต์Dm

นกฉันนอนกรนGรถยนต์กะไม่ได้ Am


* ริกไม่ริกC.. ริกไม่ริก..

ไม่ดุกไม่ดิกG ไม่ริกสักยกAm

ยกสองยกสามยกสี่ยกDm

เราไปแข่งนกGแต่ได้ไข่ไก่ Am


บางคนCว่าฉันบ้าหัวจุกAm

กะหนุกGดีหวาบ้าหัวใจ Am

หัวจุกCไม่ทำให้เจ็บAm

หนามมันไม่ทิ่มเล็บGมันไม่เจ็บปวดใจ C

ฉันเลยAmมาเลือกบ้าหัวจุกDm

ฉันเลยAmมาเลือกบ้าหัวจุกDm

มันมีเรื่องหนุกGๆ มากหวาบ้าหัวใจ Am


* ริกไม่ริกC.. ริกไม่ริก..

ไม่ดุกไม่ดิกG ไม่ริกสักยกAm

ยกสองยกสามยกสี่ยกDm

เราไปแข่งนกGแต่ได้ไข่ไก่ Am


* ริกไม่ริก.. ริกไม่ริก..

ไม่ดุกไม่ดิก ไม่ริกสักยก

ยกสองยกสามยกสี่ยก

เราไปแข่งนกแต่ได้ไข่ไก่


* ริกไม่ริกC.. ริกไม่ริก..

ไม่ดุกไม่ดิกG ไม่ริกสักยกAm

ยกสองยกสามยกสี่ยกDm

เราไปแข่งนกGแต่ได้ไข่ไก่ Am

INSTRU : C|GAm|AmDm

DmAm|GAm|Am

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566