คอร์ดเพลง I Love You So จากศิลปิน The Walters เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง I Love You So


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

INTRO : Bm|A|Bm|A

I jBmust need someone in

my lifeA to give it structure

To hanBmdle all the selfish ways

I’d spendA my time without her

YouBm’re everything I want but I can’t

dealA with all your lovers

YouBm’re saying I’m the one but it’s your

actiAons that speak louder


GiviBmng me love when you are

downA and need another

I’veBm got to get away and let you

goA, I’ve got to get over


* ButBm I love Eyou soA          C#

I lBmove Eyou soA          C#

I lBmove Eyou soA          C#

I lBmove Eyou soA          C#


I’m gonna pacBmk my things

and leaAve you behind

This feeling’s oldBm and I know

that I’ve madAe up my mind

I hope you feelBm what I felt

when you shatAtered my soul

Cuz you were cruelBm

and I’m a fool so pleasAe let me go


* ButBm I love Eyou soA (please let C#me go)

I lBmove yEou so A(please let C#me go)

I lBmove yEou soA (please let C#me go)

I lBmove yEou soA          C#

INSTRU : BmE|AC# ( 4 Times )

BmE|A

YouTube video
The Walters

The Walters

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567