คอร์ดเพลง Last Christmas จากศิลปิน Ariana Grande เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Last Christmas


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

I hGate that I rDemember

I wCish I couldD forget

WhatG you did lastD December

YouC left my heart a mess (a mess)

Boy, you blew it

How could you doD it (do it)


LasGt Christmas, I gave you my heart

But the veryEm next day, you gave it away

ThisAm year, To save me from tears

I'll giveD it to someone special


But lastG Christmas, I gave you my heart

But the verEmy next day, you gave it away

ThisAm year, To save me from tears

I'll giveD it to someone special


ThouGght we belong together

At least that's what you said

I sEmhould've known better

You broke my heart againAm (again)

Boy, you blew it

How could you doD it (do it)


The lastG Christmas, I gave you my heart

But the verEmy next day, you gave it away

ThisAm year, To save me from tears

I'll giveD it to someone special

The lastG Christmas, I gave you my heart

But the verEmy next day, you gave it away

ThisAm year, To save me from tears

I'll giveD it to someone special


OoGh, yeah.. How could you leave

Christmas mornEming?

You broke my heart with no warnCing

Boy, you blew it

How could you doD it (do it)


LastG# Christmas, I gave you my heart

But the verFmy next day, you gave it away

ThisBbm year, To save me from tears

I'll giveEb it to someone special


This is our lastG# Christmas

You broke my heart

LastFm Christmas you broke my heart

ThisBbm year, To save me from tears

I'll giveEb it to someone special


I hG#ate that I remember

I wish I could forget

WhatFm you did last December

You left my heart a meBbmss..       Eb


I hG#ate that I remember

I wish I could forget

WhatFm you did last December

You left my heart a meBbmss..       Eb

YouTube video
Ariana Grande

Ariana Grande

last christmas ariana grande

Ariana Grande

Stuck with U

Ariana Grande

boyfriend Ariana Grande

Ariana Grande

Ariana Grande

Ariana Grande

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567