คอร์ดเพลง ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น No One Else

คอร์ดเพลง
ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น No One Else

คอร์ดเพลง ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น จากศิลปิน No One Else เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

ตั้งAmaj7แต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไม่มีF#mดอกไม้ใดที่เจอ

ที่จะDmaj7สวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยEยิ้มของเธอ

ตั้งAmaj7แต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไม่เEmคยมีคืนไหนA7ที่ฉัน

จะแหงนDmaj7มองดาวบนฟ้าC#m

เพราGะดวงตาของเธอEนั้นสวยกว่า

INSTRU : Amaj7|F#m|Dmaj7|E

ยังAmaj7จำได้ดี วันแรกที่เราF#mได้เจอกัน

เธอAmaj7ใส่ชุดขาวรีบเดินมาเพราF#mะกลัวไม่ทัน

และDmaj7ก็ไม่รู้ตอนไหนหรือเกิดEขึ้นเมื่อไร

รู้ตัBmวอีกทีก็ตอนที่รักEทั้งหมดใจ


ตั้งAmaj7แต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไม่มีF#mดอกไม้ใดที่เจอ

ที่จะDmaj7สวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยEยิ้มของเธอเลย

ตั้งAmaj7แต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไม่เF#mคยมีคืนไหน

ที่ฉันจะแหงนDmaj7มองดาวบนฟ้าC#m

เพราBmะดวงตาของเธอEนั้นสวยกว่า


ไม่เC#mคยจะคิดว่ามันจะเกิดF#7ขึ้นกับฉัน

อยากขอบคุณBmเรื่องดีและร้าย

ที่ทำให้เราEได้พบกัน

ต่อจากนี้เC#mพลงรักทุกเพลง

มันจะเป็นของF#7เธอเท่านั้น

เธอเท่านั้นBm เธอเท่านั้นC#m เธอเท่านั้นE

INSTRU : F|Dm|Bb|C

G|Em|C|FE

ไม่เC#mคยจะคิดว่ามันจะเกิดF#7ขึ้นกับฉัน

อยากขอบคุณBmเรื่องดีและร้าย

ที่ทำให้เราEได้พบกัน

และต่อจากนี้เC#mพลงรักทุกเพลง

มันจะเป็นของF#7เธอเท่านั้น

เธอเท่านั้นBm เธอเท่านั้นC#m เธอเท่านั้นE


ตั้งAmaj7แต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไม่มีF#mดอกไม้ใดที่เจอ

ที่จะDmaj7สวยงาม ที่จะC#mงดงาม เท่ารอยEยิ้มของเธอ

ตั้งแAmaj7ต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไม่เF#mคยมีคืนไหน

ที่ฉันจะแหงนDmaj7มองดาวบนฟ้าC#m

เพราะEดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า


ตั้งBmแต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไC#mม่มีดอกไม้ใดที่เจอ

ที่จะF#mสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยEยิ้มของเธอ

ตั้งC#mแต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไEmม่เคยมีคืนไหนA

ที่ฉันจะแหงนDmaj7มองดาวบนฟ้าC#m

เพราะGดวงตาของเธอEนั้นสวยกว่า

INSTRU : E|E|E|E

ตั้งAmaj7แต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไม่มีF#mดอกไม้ใดที่เจอ

ที่จะDmaj7สวยงาม ที่จะC#mงดงาม เท่ารอยEยิ้มของเธอ

ตั้งAmaj7แต่วันที่ได้พบเธอ ก็ไม่เF#mคยมีคืนไหน

ที่ฉันจะแหงนDมองดาวบนฟ้าC#m

เพราGะดวงตาของเธอEนั้นสวยกว่า

INSTRU : DC#m|BmE

ยังAmaj7จำได้ดีวันแรกที่เราDmได้เจอกัน

INSTRU : Amaj7

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
No One Else

No One Else

No One Else

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

No One Else

No One Else

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567