คอร์ดเพลง Take My Breath จากศิลปิน The Weeknd เป็นเพลงแนวอีสาน โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Take My Breath


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

I saw the fire in your eyesBm

I saw the fire when I look intGo your eyes

You tell me things you want to tryBm

I know temptation is the devGil in disguise


You risk it all to feel aliveBm

You’re offering yourself to meG like sacrifice

You said you do this all theBm time

Tell me you love me

if I brinGg you to the light


It’s like a dreamA

what she feelBms with me

She loves to beA on the edgeBm

Her fantasy Ais okay Bmwith me

Then suddenly Ababy saysF#


* Take my breaBmth away

And make it lastA forevGer babe

Do it now or never babe

Take my breaBmth away

Nobody doesA it betteGr babe

Bring me Close to


Want me to hold on to you tightBm

You pull me closer

feel the heatG between your thighs

You’re way too young to end youBmr life

Girl I don’t want to be

the oneG who pays the price

It’s like a dreamA

what she feelBms with me

She loves to beA on the edgeBm

Her fantasy Ais okay Bmwith me

Then suddenly Ababy saysF#


* Take my breaBmth away

And make it lastA forevGer babe

Do it now or never babe

Take my breaBmth away

Nobody doesA it betteGr babe

Close to heaven babe

Take my breathBm

INSTRU : Bm|Bm|G|F#m

( 2 Times )

* Take my breaBmth away

And make it lastA forevGer babe

Do it now or never babe

Take my breaBmth away

Nobody doesA it betteGr babe

Bring me close to heaven, babe

(Take my breath)

Take my breathBm

(Take my breath a—, breath away)

(NoboGdy)

Take my breatBmh

(Take my breath a—, breath away)

Nobody does it bettebr, babe

Bring me close to heaven, babe (Uh)

Take my breathBm

YouTube video
The Weeknd

The Weeknd

The Weeknd

The Weeknd

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567