คอร์ดเพลง Beggin จากศิลปิน Måneskin เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด

ลดคีย์ คีย์ต้นฉบับ เพิ่มคีย์

Beggin

Original Key

Put your loving hand out, baby

'Cause I'm beggin'

INTRO : Bm ( 4 Times )

I'mBm beggin', begEmgin' you       C#m

So put your loving handF# out baby

I'mBm beggin', begEmgin' you       C#m

So put your loving handF# out darlin'


RidiBmn' high, wheGn I was king

I pC#mlayed it hard and fastF#

cause I had everything

I wBmalked away, youG want me then

ButC#m easy come and easF#y go

And it would end


So, anyBm time I need ya, let me go

Yah, anyG time I feed you, get me? No

AnyC#m time I see you, let me know

But I planF#ted that seed, just let me grow

I'm on Bmmy knees while I'm beggin'

'Cause I dGon't want to lose you       C#m

Hey yeahF#, ratatata


I'mBm beggin', begEmgin' you       C#m

And put your loving handF# out baby

I'mBm beggin', begEmgin' you       C#m

And put your loving handF# out darlin'


I nBmeed you to undGerstand

TrieC#md so hard to beF# your man

TheBm kind of man you wanGt in the end

Only thenC#m can I begin to liveF# again


An Bmempty shell, I uGsed to be

TheC#m shadow of my lifeF#

Was hangin over me

A bBmroken man, ButG I don't know

WonC#m't even stand the devF#il's dance

To win my soul

What we doinBm'? What we chasin'?

What aboutEm 'em, why the basement?

Why we gotC#m good shit, don't embrace it?

Why the feelF# for the need to replace me?

You on a runBmway track from the good

I want to paint in the pictEmures

any way we could, react

Like the hearC#mt

in a trash where you should

You done gave it awayF#

ya' had it till you took it back


But I kBmeep walkin' on

Keep rockin' dawnEms

Keep walking forward

Now the court is yourC#ms

Keep browsin' halls

'Cause I don't wanna liveF#

in a broken home, Girl I'm beggin'


Bm Mhh ye-e-e-ah

I'm begginG', beggin' you       C#m

So put your loving handF# out baby

I'mBm beggin', begEmgin' you       C#m

So put your loving handF# out darlin'


I'mBm fightin' hard, To holdG my own

JustC#m can't make it all F#alone

I'mBm holdin' on, I can'Gt fall back

I'm justC#m a con about to fadeF# to black


I'mBm beggin', begGgin' you       C#m

Put your loving handF# out baby

I'mBm beggin', begGgin' you       C#m

So put your lovingF# hand out darlin'


I'mBm beggin', begEmgin' you       C#m

So put your loving handF# out baby

I'mBm beggin', begEmgin' you       C#m

So put your loving hanF#d out darlin'


I'mBm beggin', begEmgin' you       C#m

So put your loving handF# out baby

I'mBm beggin', begEmgin' you       C#m

So put your loviF#ng hand out

INSTRU : Bmสำหรับตารางคอร์ดเพลงดาว ประกอบด้วยคอร์ด โดยตัวเลขที่อยู่ในตารางประกอบด้วย

  • 1 = นิ้วชี้
  • 2 = นิ้วนาง
  • 3 = นิ้วกลาง
  • 4 = นิ้วก้อย

รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงBeggin


คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ขอบคุณการมีอยู่ของดนตรีและศิลปินทุกท่าน 🎸