คอร์ดเพลง ง่ายเกินไป
The Sun

คอร์ดเพลง ง่ายเกินไป - The Sunคอร์ดเพลง ง่ายเกินไป

INTRO : Gm|Gm

Eb|F|Dm|Gm|Eb|Cm|D

เห็นGmแววตาก็รู้ Fฉันเข้าCmใจ

สิ่งEbไหนเธอFต้องการGm

ขอGmอะไรก็ยอมFให้เหมือนCmเคย

ทุกอย่างEbที่เธอFเรียกหาGm


* แต่มาวัCmนนี้เธอทิ้งDmกันไปไม่เหลือGm เยื่อใย

สิ่งที่พึงCmพอใจบัดนี้ไDmม่มีค่าพอGm

สิ่งที่มีคCmวามหมายมันเหลือDmเพียงความว่างเปล่าGm

เธอยังไม่พอ ยังมาหลอEbก ลวDmง เป็นCm ของBb ตายF


** มันง่ายเกินไปใช่ไหมEb ที่ฉันยอมF

ก็เพราะรักเธอจึงยอมDmทุ่มเททุกอย่างGm

เธอได้ฉันมาง่ายEbไป ไม่เสียดายCm

เธอไม่เคยหวงแหนD (เป็นการตอบแทน)


ฉันGmคอยFห่วงใย Cmและเฝ้าเอาใจ

ไม่อEbยากให้เธอFทิ้งไป Gm

ฉันGmยอมFหมดแล้วCmที่ฉันมี

เพียงEbอยากให้เธอFเห็นใจ Gm

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : EbF|Gm ( 3 Times )

EbF|D|D|Eb|F

ก็เพราะรักเธอจึงยอมDmทุ่มเททุกอย่างGm

เธอได้ฉันมาง่ายEbไป ไม่เสียดายCm

เธอไม่เคยหวงแหนD

( ซ้ำ ** )

ง่ายเกินไปใช่ไหม

INSTRU : Eb|F|Dm|Gm

Eb|Cm|D|D

( 2 Times ) Till End


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด