หญิงลี ตัดกรรม

คอร์ดเพลง
ตัดกรรม หญิงลี ศรีจุมพล

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Tune down 1/2 to Eb
AA Font :

INTRO : Am|Dm|E|Am

DmG|CAm

DmE|Am|Am

เมื่อเธอปันใจให้ใครต่อใครDm

ฉันคงGต้องยอมแพ้เธอC

กี่ครั้งกี่หนAmต้องทนเสมอDm

เธอGไม่ซื่อต่อกัน C

รักจริงจริงDmหรือรักหลอกหลอกAm

ฉันบอกGตัวเองทุกวันAm

ถ้าอยู่กันแล้วCต้องทรมานDm

ต้องGยอมตัดใจ..E


เมื่อAmเธอจะไปห้ามคงไม่ฟังDm

เหนี่ยวรั้งGก็คงไม่นานC

ไม่ต้องห่วงฉันAmถ้าเธอต้องการDm

ไม่ต้Gองแคร์อะไร C

ฉันจะเจ็บAmหรือฉันจะตายF

ไม่ต้องGทำเป็นสงสารE..


* ถ้ารักFเขาเราเลิกGกัน

ถ้ารักFฉันจะเลือกGใคร

อย่าคบFซ้อนให้ร้อนGใจ

ทนหลับหูหEลับตาไม่ได้

อาการมันฟ้องมานานAm..


** ปวดร้าวFก็ต้องทนGไหว

น้ำตาFไหลต้องปล่อยGมัน

คิดถึงFภาพที่ผูกพัGนธ์

ความฝันCให้ไว้ด้วยความหวังAm

ต้องยอมDmให้รักมันพังG

ทั้งEทั้งที่รักเธอหมดใจ Am

เมื่อเขาไม่รักต้องยอมหลีกทางDm

ตัดรักGตัดเธอตัดกรรมC

ต้องเข้มแข็งAmเพื่อลืมความช้ำDm

จะGต้องทำอย่างไร C

แม้จะเจ็บAmแทบกลั้นใจตายF

ต้องทนGข้างเพื่อคนข้างหลังAm

แม้จะเจ็บเพราะรักพังพังF

ชีวิตGต้องเดินต่อไป.. Am

INSTRU :

FG|FG|FG|CAm

DmG|E|Am

* ถ้ารักFเขาเราเลิกGกัน

ถ้ารักFฉันจะเลือกGใคร

อย่าคบFซ้อนให้ร้อนGใจ

ทนหลับหูหEลับตาไม่ได้

อาการมันฟ้องมานานAm..


** ปวดร้าวFก็ต้องทนGไหว

น้ำตาFไหลต้องปล่อยGมัน

คิดถึงFภาพที่ผูกพัGนธ์

ความฝันCให้ไว้ด้วยความหวังAm

ต้องยอมDmให้รักมันพังG

ทั้งEทั้งที่รักเธอหมดใจ Am


เมื่อเขาไม่รักต้องยอมหลีกทางDm

ตัดรักGตัดเธอตัดกรรมC

ต้องเข้มแข็งAmเพื่อลืมความช้ำDm

จะGต้องทำอย่างไร C

แม้จะเจ็บAmแทบกลั้นใจตายF

ต้องทนGข้างเพื่อคนข้างหลังAm

แม้จะเจ็บเพราะรักพังพังF

ชีวิตGต้องเดินต่อไป.. Am

F ชีวิตGต้องสู้ต่อไป Am

INSTRU : FG|A

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566