คอร์ดเพลง 2002 จากศิลปิน Anne-Marie เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง 2002


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 2
Scroll :

I will always rememDber

The day you kissed my lips

LightA as a feathBmer

And it went just like this

No, it's nevF#mer been betGter

Than the summer       Aof 2002 D


Uh, we were only elevenD

But acting like grown-ups

Like we areA in the presBment

Drinking from plastic cups

Singing, "LoveF#m is foreveGr and ever"

WellA, I guess that was trueD


* DanBmcing on the hood

in the middGle of the woods

On an oldD Mustang, whereA we sang

SongGs with all our childhood friendAs

And it went like this, say


** OopGs. I gotD 99 probAlems

singing bye, bye, byeBm

Hold up, if Gyou wanna go

and take a rideD with me

Better hitA me, baby, one more timeBm

PainGt a picture for youD and me

On the dayAs when we were younBmg

SingGing at the top of both our lungAs


Now we're under the covDers

Fast forward to eighteen

We are moreA than loverBms

Yeah, we are all we need

When we're holdF#ming each othGer

I'm taken backA to 2002 (Dooh) Yeah


* DanBmcing on the hood

in the middGle of the woods

On an oldD Mustang, whereA we sang

SongGs with all our childhood friendAs

And it went like this, say

** OopGs. I gotD 99 probAlems

singing bye, bye, byeBm

Hold up, if Gyou wanna go

and take a rideD with me

Better hitA me, baby, one more timeBm

PainGt a picture for youD and me

On the dayAs when we were younBmg

SingGing at the top of both our lungAs


On the day we fell in loveD

Ooh oohA, ooh oohBm

On the dayG we fell in loveD

Ooh oohA, ooh oohBm..       G


* DanBmcing on the hood

in the middGle of the woods

On an oldD Mustang, whereA we sang

SongGs with all our childhood friendAs

Oh, now


** OopGs. I gotD 99 probAlems

singing bye, bye, byeBm

Hold up, if Gyou wanna go

and take a rideD with me

Better hitA me, baby, one more timeBm

PainGt a picture for youD and me

On the dayAs when we were younBmg

SingGing at the top of both our lungAs


On the day we fell in loveD

Ooh oohA, ooh oohBm

On the dayG we fell in loveD

Ooh oohA, ooh oohBm


On the dayG we fell in loveD

Ooh oohA, ooh oohBm

On the dayG we fell in loveD

Ooh oohA, ooh oohBm

On the dayG we fell in loveG, love, love

YouTube video
Anne-Marie

Anne-Marie

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567