คอร์ดเพลง Oh No จากศิลปิน Capone เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Oh No


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

WhatF#mever happened to

TheD boy that I once knew?

TheBm boy who said he'd be trueC#


OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no

OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no

OhF#m, no Oh, no

OhD, no, no, no, no, no

OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no

OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no

OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no


WhaF#mtever happened to

TheD boy that I once knew?

TheBm boy who said he'd be trueC#


OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no

OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no


WhatF#mever happened to

TheD boy that I once knew?

TheBm boy who said he'd be trueC#

OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no

OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no

OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no

OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no


WhatF#mever happened to

TheD boy that I once knew?

TheBm boy who said he'd be trueC#


OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no

OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no


WhatF#mever happened to

TheD boy that I once knew?

TheBm boy who said he'd be trueC#


OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no

OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no

OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no

OhF#m, no  Oh, no

OhD, no, no, no, no, no


WhatF#mever happened to

TheD boy that I once knew?

TheBm boy who said he'd be trueC#

YouTube video
Capone

Capone

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567