คอร์ดเพลง เดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกัน
COPTER ft.3RD TILLY BIRDS

คอร์ดเพลง เดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกัน - COPTER


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key


คอร์ดเพลง เดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกัน จากศิลปิน COPTER เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

เดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกัน

Original Key

เดี๋ยวเธอกับเขาFก็คืนดีกันEm7b5

เพราะเธอA7ยังคิดถึDm7งเขาทุกวัน Cm7

ถึงF7ตัวเธอจBbะอยู่กับฉัน

แต่ใจเAmธออยู่กับเขาDm7

ฉันควรGm7เลิกหวังเรื่องเราC..


ทุกFครั้งที่เธEm7b5อเสียใจ..  A7

เพราะเขDm7า คนนั้นCm7..          F7

เมื่อBbนั้น ฉันก็จAmะกลาย Dm7เป็นคนGm7 ที่สำคัC


ให้ฉัFนเป็นที่Em7b5ระบาย..  A7

ทุกครั้งDm7 เมื่อเธอCm7เหงา  F7

แม้เBbธอไม่เคยAmจะคิดDm7อะไร      Gm7

กับเรื่องของCเรา


* ทั้งFๆ ที่รู้ว่าเธอมาหาEm7b5

เพียงเพราะน้ำตาA7เธอมันรินไหลDm7

เธอพูดว่าเขาไม่เคยใส่ใจ

เธอCm7พูดว่าเขาF7ไม่ดีอย่างนั้นBb (ไม่ดีอย่างนั้น)

ไม่ดีอย่างนี้ Am(ไม่ดีอย่างนี้) Dm7

แต่ก็ไม่เลิกGm7กับเขาสักที C


** เดี๋ยวเธอกับเขาFก็คืนดีกันEm7b5

เพราะเธอA7ยังคิดDm7ถึงเขาทุกวันCm7

ถึงF7ตัวเธอจBbะอยู่กับฉัน แต่ใจเAmธออยู่กับเขาDm7

ฉันควรGm7เลิกหวังเรื่องเราC

ขอโทษที่ฉันFคิดเองไปไกลEm7b5

คิดไปว่A7า เธอDm7มีใจให้ฉันD7

ถึงเขาจะทำGm7เธอเสียน้ำตา

แต่เธอก็รอCให้เขาย้อนมา เสมอF..


ฉันFได้แต่ปลอบเธอ

และบอกEm7b5เธอ เดี๋ยวเขาA7ก็มาง้อ  Dm7

แต่ใจฉันบอกเลย ว่าไม่เCm7คย อยากให้เF7ขามาง้อ Bb

เธอเจ็บจากเขาแค่ไหน ฉันAm7จะทำให้เธอDm7หายดี

แต่ใGm7จเธอรู้บ้างไหม ฉันCอยากให้เลิกกับเขาสักที

* ทั้งFๆ ที่รู้ว่าเธอมาหาEm7b5

เพียงเพราะน้ำตาA7เธอมันรินไหลDm7

เธอพูดว่าเขาไม่เคยใส่ใจ

เธอCm7พูดว่าเขาF7ไม่ดีอย่างนั้นBb (ไม่ดีอย่างนั้น)

ไม่ดีอย่างนี้ Am(ไม่ดีอย่างนี้) Dm7

แต่ก็ไม่เลิกGm7กับเขาสักที  C


** เดี๋ยวเธอกับเขาFก็คืนดีกันEm7b5

เพราะเธอA7ยังคิดDm7ถึงเขาทุกวันCm7

ถึงF7ตัวเธอจBbะอยู่กับฉัน แต่ใจเAmธออยู่กับเขาDm7

ฉันควรGm7เลิกหวังเรื่องเราC

ขอโทษที่ฉันFคิดเองไปไกลEm7b5

คิดไปว่A7า เธอDm7มีใจให้ฉันD7

ถึงเขาจะทำGm7เธอเสียน้ำตา

แต่เธอก็รอCให้เขาย้อนมา เสมอ

INSTRU :

F|Em7b5A7|Dm7|Cm7F

Bb|AmDm7|Gm7C

เธอAm7.. มันไม่มีปDm7ระโยชน์

ถ้าเขาGm7ยังสำคัญ ไม่ต้องCมาเจอฉันดีกว่า

ฉันAm7.. คงไม่มีปDm7ระโยชน์ ไม่ต้องGm7พูดอะไร Am

เธอเก็บไว้ BbพูดกับเขBm7b5าดีกว่าไหมC..       F#


** เดี๋ยวเธอกับเขาF#ก็คืนดีกันFm7b5

เพราะBb7เธอยังคิดEbmถึงเขาทุกวันC#m

ถึงF#ตัวเธอBจะอยู่กับฉัน แต่ใจเBbmธออยู่กับเขาEbm

ฉันควรG#mเลิกหวังเรื่องเราC#

ขอโทษที่ฉันF#คิดเองไปไกลFm7b5

คิดไปว่Bb7า เธอมีEbmใจให้ฉัน  Eb7

ถึงเขาจะทำG#mเธอเสียน้ำตา

แต่เธอก็รอC#ให้เขาย้อนมา เสมอF#..       Eb7

แต่เมื่อไรที่เG#mธอเสียน้ำตา

จะอยู่ตรงนี้รC#อเธอมองมา เสมอ

INSTRU :

F#|Fm7b5Bb7

Ebm|C#mF#

BBbm|G#mCรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงเดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกัน

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564