เดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกัน

คอร์ดเพลง
เดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกัน COPTER

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
AA Font :

เดี๋ยวเธอกับเขาFก็คืนดีกันEm7b5

เพราะเธอA7ยังคิดถึDm7งเขาทุกวัน Cm7

ถึงF7ตัวเธอจBbะอยู่กับฉัน

แต่ใจเAmธออยู่กับเขาDm7

ฉันควรGm7เลิกหวังเรื่องเราC..


ทุกFครั้งที่เธEm7b5อเสียใจ..  A7

เพราะเขDm7า คนนั้นCm7..          F7

เมื่อBbนั้น ฉันก็จAmะกลาย Dm7เป็นคนGm7 ที่สำคัC


ให้ฉัFนเป็นที่Em7b5ระบาย..  A7

ทุกครั้งDm7 เมื่อเธอCm7เหงา  F7

แม้เBbธอไม่เคยAmจะคิดDm7อะไร      Gm7

กับเรื่องของCเรา


* ทั้งFๆ ที่รู้ว่าเธอมาหาEm7b5

เพียงเพราะน้ำตาA7เธอมันรินไหลDm7

เธอพูดว่าเขาไม่เคยใส่ใจ

เธอCm7พูดว่าเขาF7ไม่ดีอย่างนั้นBb (ไม่ดีอย่างนั้น)

ไม่ดีอย่างนี้ Am(ไม่ดีอย่างนี้) Dm7

แต่ก็ไม่เลิกGm7กับเขาสักที C


** เดี๋ยวเธอกับเขาFก็คืนดีกันEm7b5

เพราะเธอA7ยังคิดDm7ถึงเขาทุกวันCm7

ถึงF7ตัวเธอจBbะอยู่กับฉัน แต่ใจเAmธออยู่กับเขาDm7

ฉันควรGm7เลิกหวังเรื่องเราC

ขอโทษที่ฉันFคิดเองไปไกลEm7b5

คิดไปว่A7า เธอDm7มีใจให้ฉันD7

ถึงเขาจะทำGm7เธอเสียน้ำตา

แต่เธอก็รอCให้เขาย้อนมา เสมอF..


ฉันFได้แต่ปลอบเธอ

และบอกEm7b5เธอ เดี๋ยวเขาA7ก็มาง้อ  Dm7

แต่ใจฉันบอกเลย ว่าไม่เCm7คย อยากให้เF7ขามาง้อ Bb

เธอเจ็บจากเขาแค่ไหน ฉันAm7จะทำให้เธอDm7หายดี

แต่ใGm7จเธอรู้บ้างไหม ฉันCอยากให้เลิกกับเขาสักที

* ทั้งFๆ ที่รู้ว่าเธอมาหาEm7b5

เพียงเพราะน้ำตาA7เธอมันรินไหลDm7

เธอพูดว่าเขาไม่เคยใส่ใจ

เธอCm7พูดว่าเขาF7ไม่ดีอย่างนั้นBb (ไม่ดีอย่างนั้น)

ไม่ดีอย่างนี้ Am(ไม่ดีอย่างนี้) Dm7

แต่ก็ไม่เลิกGm7กับเขาสักที  C


** เดี๋ยวเธอกับเขาFก็คืนดีกันEm7b5

เพราะเธอA7ยังคิดDm7ถึงเขาทุกวันCm7

ถึงF7ตัวเธอจBbะอยู่กับฉัน แต่ใจเAmธออยู่กับเขาDm7

ฉันควรGm7เลิกหวังเรื่องเราC

ขอโทษที่ฉันFคิดเองไปไกลEm7b5

คิดไปว่A7า เธอDm7มีใจให้ฉันD7

ถึงเขาจะทำGm7เธอเสียน้ำตา

แต่เธอก็รอCให้เขาย้อนมา เสมอ

INSTRU :

F|Em7b5A7|Dm7|Cm7F

Bb|AmDm7|Gm7C

เธอAm7.. มันไม่มีปDm7ระโยชน์

ถ้าเขาGm7ยังสำคัญ ไม่ต้องCมาเจอฉันดีกว่า

ฉันAm7.. คงไม่มีปDm7ระโยชน์ ไม่ต้องGm7พูดอะไร Am

เธอเก็บไว้ BbพูดกับเขBm7b5าดีกว่าไหมC..       F#


** เดี๋ยวเธอกับเขาF#ก็คืนดีกันFm7b5

เพราะBb7เธอยังคิดEbmถึงเขาทุกวันC#m

ถึงF#ตัวเธอBจะอยู่กับฉัน แต่ใจเBbmธออยู่กับเขาEbm

ฉันควรG#mเลิกหวังเรื่องเราC#

ขอโทษที่ฉันF#คิดเองไปไกลFm7b5

คิดไปว่Bb7า เธอมีEbmใจให้ฉัน  Eb7

ถึงเขาจะทำG#mเธอเสียน้ำตา

แต่เธอก็รอC#ให้เขาย้อนมา เสมอF#..       Eb7

แต่เมื่อไรที่เG#mธอเสียน้ำตา

จะอยู่ตรงนี้รC#อเธอมองมา เสมอ

INSTRU :

F#|Fm7b5Bb7

Ebm|C#mF#

BBbm|G#mC

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566