Original Key

🎸คอร์ดง่ายๆ

คอร์ดเพลง ที่เดิม จากศิลปิน เปิดเกมส์ เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

ที่เดิม

Original Key

INTRO : DA|BmG

DA|BmG

เธอDกับเขา เราAสามคน

ใจเBmธอนั้นAวกวนหรือเปล่าG       A

วันDก่อนก็บอกมีแค่ฉัน

แต่วันนี้มีAเขาคนไหนเล่า

ไหนละเรื่องBmราว ที่เAธอบอกว่ารักGกัน

กับฉันAไปตลอดDกาล ทำไมมาทิ้งAกัน

ทำไมเธอหลอกBmฉัน ไม่เข้าGใจ

INSTRU : DA|BmG

DA|BmG

* ในวันBmที่ไม่มีเธอคนนั้นAอยู่

เธอทำGให้ใจของฉันดวงนี้มัDนว่างเปล่า

ในวันBmที่ฉันไม่มีเธออยู่ใAนหัวใจ

ยอมรับGว่าฉันนั้นว่างเปล่าA..


** จริงๆ แล้วDก็ไม่ ก็ไม่จำเป็นAต้องมีใคร

ไม่จำเป็นBmต้องมีคนข้างกายAก็ได้

อยู่ตัวGคนเดียว มันโคตรดีจF#mะตาย

ไม่ต้Emองเดือดร้อนเลยA

อยู่กันเท่านี้ Dอยู่กับเวลาA

กับความเป็นจริงBmที่ไม่มีเธอเหมือนวันAเก่า

ก็ดีนGะเรา ควรจะกลับAมาอยู่ตรงที่เDดิม

INSTRU AG

* ในวันBmที่ไม่มีเธอคนนั้นAอยู่

เธอทำGให้ใจของฉันดวงนี้มัDนว่างเปล่า

ในวันBmที่ฉันไม่มีเธออยู่ใAนหัวใจ

ยอมรับGว่าฉันนั้นว่างเปล่าA..


** จริงๆ แล้วDก็ไม่ ก็ไม่จำเป็นAต้องมีใคร

ไม่จำเป็นBmต้องมีคนข้างกายAก็ได้

อยู่ตัวGคนเดียว มันโคตรดีจF#mะตาย

ไม่ต้Emองเดือดร้อนเลยA

อยู่กันเท่านี้ Dอยู่กับเวลาA

กับความเป็นจริงBmที่ไม่มีเธอเหมือนวันAเก่า

ก็ดีนGะเรา ควรจะกลับAมาอยู่ตรงที่เDดิม

INSTRU : EmF#m|GD

EmF#m|G|A

** จริงๆ แล้วDก็ไม่ ก็ไม่จำเป็นAต้องมีใคร

ไม่จำเป็นBmต้องมีคนข้างกายAก็ได้

อยู่ตัวGคนเดียว มันโคตรดีจF#mะตาย

ไม่ต้Emองเดือดร้อนเลยA

อยู่กันเท่านี้ Dอยู่กับเวลาA

กับความเป็นจริงBmที่ไม่มีเธอเหมือนวันAเก่า

ก็ดีนGะเรา ควรจะกลับAมาอยู่ตรงที่เDดิม

ก็ดีนGะเรา ควรจะกลับAมาอยู่ตรงที่เDดิมรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงที่เดิม

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564