คอร์ดเพลง ที่เดิม จากศิลปิน เปิดเกมส์ เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ที่เดิม


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : DA|BmG

DA|BmG

เธอDกับเขา เราAสามคน

ใจเBmธอนั้นAวกวนหรือเปล่าG       A

วันDก่อนก็บอกมีแค่ฉัน

แต่วันนี้มีAเขาคนไหนเล่า

ไหนละเรื่องBmราว ที่เAธอบอกว่ารักGกัน

กับฉันAไปตลอดDกาล ทำไมมาทิ้งAกัน

ทำไมเธอหลอกBmฉัน ไม่เข้าGใจ

INSTRU : DA|BmG

DA|BmG

* ในวันBmที่ไม่มีเธอคนนั้นAอยู่

เธอทำGให้ใจของฉันดวงนี้มัDนว่างเปล่า

ในวันBmที่ฉันไม่มีเธออยู่ใAนหัวใจ

ยอมรับGว่าฉันนั้นว่างเปล่าA..


** จริงๆ แล้วDก็ไม่ ก็ไม่จำเป็นAต้องมีใคร

ไม่จำเป็นBmต้องมีคนข้างกายAก็ได้

อยู่ตัวGคนเดียว มันโคตรดีจF#mะตาย

ไม่ต้Emองเดือดร้อนเลยA

อยู่กันเท่านี้ Dอยู่กับเวลาA

กับความเป็นจริงBmที่ไม่มีเธอเหมือนวันAเก่า

ก็ดีนGะเรา ควรจะกลับAมาอยู่ตรงที่เDดิม

INSTRU AG

* ในวันBmที่ไม่มีเธอคนนั้นAอยู่

เธอทำGให้ใจของฉันดวงนี้มัDนว่างเปล่า

ในวันBmที่ฉันไม่มีเธออยู่ใAนหัวใจ

ยอมรับGว่าฉันนั้นว่างเปล่าA..


** จริงๆ แล้วDก็ไม่ ก็ไม่จำเป็นAต้องมีใคร

ไม่จำเป็นBmต้องมีคนข้างกายAก็ได้

อยู่ตัวGคนเดียว มันโคตรดีจF#mะตาย

ไม่ต้Emองเดือดร้อนเลยA

อยู่กันเท่านี้ Dอยู่กับเวลาA

กับความเป็นจริงBmที่ไม่มีเธอเหมือนวันAเก่า

ก็ดีนGะเรา ควรจะกลับAมาอยู่ตรงที่เDดิม

INSTRU : EmF#m|GD

EmF#m|G|A

** จริงๆ แล้วDก็ไม่ ก็ไม่จำเป็นAต้องมีใคร

ไม่จำเป็นBmต้องมีคนข้างกายAก็ได้

อยู่ตัวGคนเดียว มันโคตรดีจF#mะตาย

ไม่ต้Emองเดือดร้อนเลยA

อยู่กันเท่านี้ Dอยู่กับเวลาA

กับความเป็นจริงBmที่ไม่มีเธอเหมือนวันAเก่า

ก็ดีนGะเรา ควรจะกลับAมาอยู่ตรงที่เDดิม

ก็ดีนGะเรา ควรจะกลับAมาอยู่ตรงที่เDดิม

YouTube video
เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567