คอร์ดเพลง เพื่อนที่(ไม่)ดี
ActArt

คอร์ดเพลง เพื่อนที่(ไม่)ดี - ActArt


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Tune down 1 to D

เพื่อนที่(ไม่)ดี

Tune down 1 to D

ฉันDmaj7รู้ว่าเธอ ยังต้องการAmaj7อยากมีฉันอยู่

ทั้งDmaj7ๆ ที่รู้ว่าเราจบกันC#m7ไป

เธอBm7เองที่พูดEคำลา

แล้วยังถามC#m7คำถามที่แทงF#m7ใจ

ว่าเป็นBm7ได้ไหมเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันE


ถึงDแม้ว่าเธอ ยังต้องการAอยากเป็นเพื่อนกัน

แต่ฉัDนไม่พร้อมจะทำอย่างนั้นC#m


ก็ฉันBmไม่เคยมีเพื่อนE ที่จับมือC#mเวลาดูหนังF#mด้วยกัน

ภาพBmเหล่านั้น ยังย้ำDว่าฉันคงทำEไม่ไหว


* ฉันเป็นให้เธอAไม่ได้ ฉันเป็นเพื่อนเธอC#mไม่ได้

เพื่อนBmที่ไหน เขาคิดDกับเพื่อนแบบนี้ E

ถ้าฉันเป็นเพื่อนAเธอได้

ก็เป็นได้เพียงC#mเพื่อนที่ไม่ดี F#m

ในเมื่อBmตัวฉัน ยังรักเธออยู่อย่างนี้ E

อย่าให้ฉันเป็นAเลยเธอ


ฉันDหวังสักวัน เราจะมองAตากันได้อีก

โดยDที่ฉันไม่เจ็บในใจ C#m


ก็ฉันBmยังคงรู้สึกE ส่วนลึกๆC#m ยังคงมีเธอF#mข้างใน

เข้าBmใจไหม ว่ามันDไม่ง่ายไม่เลยEสักนิด

 

* ฉันเป็นให้เธอAไม่ได้ ฉันเป็นเพื่อนเธอC#mไม่ได้

เพื่อนBmที่ไหน เขาคิดDกับเพื่อนแบบนี้ E

ถ้าฉันเป็นเพื่อนAเธอได้

ก็เป็นได้เพียงC#mเพื่อนที่ไม่ดี F#m

ในเมื่อBmตัวฉัน ยังรักเธออยู่อย่างนี้ Dm

อย่าให้ฉันเป็นเลยเธอ

INSTRU : A|C#m  |D|C#m

BmC#m  |BmC#m  |Dm|E

ก็ฉันBmไม่เคยมีเพื่อนE ที่จับมือC#mเวลาดูหนังF#mด้วยกัน

ภาพBmเหล่านั้น ยังย้ำDmว่าฉันคงทำEไม่ไหว


* ฉันเป็นให้เธอAไม่ได้ ฉันเป็นเพื่อนเธอC#mไม่ได้

เพื่อนBmที่ไหน เขาคิดDกับเพื่อนแบบนี้ E

ถ้าฉันเป็นเพื่อนAเธอได้

ก็เป็นได้เพียงC#mเพื่อนที่ไม่ดี F#m

ในเมื่อBmตัวฉัน ยังรักเธออยู่อย่างนี้ Dm


ถ้าฉันเป็นเพื่อนC#mเธอได้

ก็เป็นได้เพียงF#mเพื่อนที่ไม่ดี

ในเมื่อBmตัวฉัน ยังรักเธออยู่อย่างนี้ E

อย่าให้ฉันเป็Dmaj7นเลยเธอ..

ฉันรู้ว่าเธอยังต้องการAmaj7อยากมีฉันอยู่คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564