คอร์ดเพลง เพื่อนที่(ไม่)ดี จากศิลปิน ActArt เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง เพื่อนที่(ไม่)ดี


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Tune down 1 to D
1 2 3 4 5

ฉันDmaj7รู้ว่าเธอ ยังต้องการAmaj7อยากมีฉันอยู่

ทั้งDmaj7ๆ ที่รู้ว่าเราจบกันC#m7ไป

เธอBm7เองที่พูดEคำลา

แล้วยังถามC#m7คำถามที่แทงF#m7ใจ

ว่าเป็นBm7ได้ไหมเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันE


ถึงDแม้ว่าเธอ ยังต้องการAอยากเป็นเพื่อนกัน

แต่ฉัDนไม่พร้อมจะทำอย่างนั้นC#m


ก็ฉันBmไม่เคยมีเพื่อนE ที่จับมือC#mเวลาดูหนังF#mด้วยกัน

ภาพBmเหล่านั้น ยังย้ำDว่าฉันคงทำEไม่ไหว


* ฉันเป็นให้เธอAไม่ได้ ฉันเป็นเพื่อนเธอC#mไม่ได้

เพื่อนBmที่ไหน เขาคิดDกับเพื่อนแบบนี้ E

ถ้าฉันเป็นเพื่อนAเธอได้

ก็เป็นได้เพียงC#mเพื่อนที่ไม่ดี F#m

ในเมื่อBmตัวฉัน ยังรักเธออยู่อย่างนี้ E

อย่าให้ฉันเป็นAเลยเธอ


ฉันDหวังสักวัน เราจะมองAตากันได้อีก

โดยDที่ฉันไม่เจ็บในใจ C#m


ก็ฉันBmยังคงรู้สึกE ส่วนลึกๆC#m ยังคงมีเธอF#mข้างใน

เข้าBmใจไหม ว่ามันDไม่ง่ายไม่เลยEสักนิด  

* ฉันเป็นให้เธอAไม่ได้ ฉันเป็นเพื่อนเธอC#mไม่ได้

เพื่อนBmที่ไหน เขาคิดDกับเพื่อนแบบนี้ E

ถ้าฉันเป็นเพื่อนAเธอได้

ก็เป็นได้เพียงC#mเพื่อนที่ไม่ดี F#m

ในเมื่อBmตัวฉัน ยังรักเธออยู่อย่างนี้ Dm

อย่าให้ฉันเป็นเลยเธอ

INSTRU : A|C#m  |D|C#m

BmC#m  |BmC#m  |Dm|E

ก็ฉันBmไม่เคยมีเพื่อนE ที่จับมือC#mเวลาดูหนังF#mด้วยกัน

ภาพBmเหล่านั้น ยังย้ำDmว่าฉันคงทำEไม่ไหว


* ฉันเป็นให้เธอAไม่ได้ ฉันเป็นเพื่อนเธอC#mไม่ได้

เพื่อนBmที่ไหน เขาคิดDกับเพื่อนแบบนี้ E

ถ้าฉันเป็นเพื่อนAเธอได้

ก็เป็นได้เพียงC#mเพื่อนที่ไม่ดี F#m

ในเมื่อBmตัวฉัน ยังรักเธออยู่อย่างนี้ Dm


ถ้าฉันเป็นเพื่อนC#mเธอได้

ก็เป็นได้เพียงF#mเพื่อนที่ไม่ดี

ในเมื่อBmตัวฉัน ยังรักเธออยู่อย่างนี้ E

อย่าให้ฉันเป็Dmaj7นเลยเธอ..

ฉันรู้ว่าเธอยังต้องการAmaj7อยากมีฉันอยู่

YouTube video
ActArt
ActArt
ACTART
ActArt
ทําไมทําไม actart
ActArt
ActArt กวาง จิรพรรณ
ActArt
ถ้าบังเอิญ ActArt
ActArt
ActArt
ActArt
ActArt
ActArt
ActArt
ActArt
ActArt
ActArt

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 16 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566