คอร์ดเพลง Gone จากศิลปิน ROSÉ เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Gone


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

INTRO : F| C/E  |Dm|Bb

I thougFht that you'd remember

but it seems that you forgot

It's hardC/E for me to blame

you when you were already lost

Oh, yeaDmh

I'm tired of always waiting

Oh, yeaBbh, yeah


I seeF you changed your number

that's why you don't get my calls

I gaveC/E you all of me

now you don't wanna be involved

Oh, yeaDmh, yeah

I really gotta face it

Oh, yeahBb, yeah


I jGmust wanna be the one

But to youC we're already done

Tell me, whyF'd you

have to hit and run me?

Now I'm all alonDme, cryin' ugly

You brokGme my heart just for fun

Took my loveC and just left me numb

Now it's eighFt in the morning

Hate in the morning (All Dmbecause of you)


Another story that's sad and trueGm

I can feel the pain, can youC?

You had to be the one

to letF me down to color me blueDm

Hate to see you with someone newGm

I'll put a curse on her and youC

Ain't no looking back

now you're deadF and gone

My love is gone tooDm


All my love is goGm-o-o-o-o-o-o-neC

All my love is goF-o-o-o-o-o-o-neDm

All my love is goGm-o-o-o-o-o-o-neC

All my love is gonFe

Now you're dead and goneDm


All Fmy love is gone

and the hate has grown

StanC/Eding all alone

And I'm searching forDm something

But I can't feelBb nothing


I pack my bags and goF on

This don't feel like home

TooC/E much darkness for a rainbow

I feel so usedDm

How am I supposed to live

without youBb? I refuse (Yeah)


I jGmust wanna be the one

But to youC we're already done

Tell me, whyF'd you

have to hit and run me?

Now I'm all Dmalone, cryin' ugly

You brokGme my heart just for fun

Took my loveC and just left me numb

Now it's eighFt in the morning

Hate in the morning (AllDm because of you)


Another story that's sad and trueGm

I can feel the pain, can youC?

You had to be the one

to letF me down to color me blueDm

Hate to see you with someone newGm

I'll put a curse on her and youC

Ain't no looking back

now you're deadF and gone

My love is gone tooDm


All my love is goGm-o-o-o-o-o-o-neC

All my love is goF-o-o-o-o-o-o-neDm

All my love is goGm-o-o-o-o-o-o-neC

All my love is goneF

Now you're dead and goneDm

YouTube video
ROSÉ

ROSÉ

ROSÉ

ROSÉ

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2567