คอร์ดเพลง On The Ground จากศิลปิน ROSÉ เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง On The Ground


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

MyAm life's been magic seems fantasCtic

I used to have a hole

in the wall with a matDmtress

It’s funny when you want it

Suddenly you haveF it

You find out that your gold’s just plastic


EveAmry day every night

I’veC been thinking back on you and I

EveDmry day every night       F


I workeGd my whole lifeC

Just to get right justDm to be like

LooFk at me I’m never coming downFm


I worked my whole lifeC

Just to get higDmh just to realize

EverFything I need is on the

EverF#ything I need is on the grounCd

On the ground..

Everything I need is on the ground


NahC but they don’t hear me though

(Yeah what goes up it must come down)

Nah but they don’t hear me though

(You’re running out of time)


MyAm world’s been hectic seems electCric

But I’ve been waking up

with your voice in my headDm

And I’m trying to send a message

And let you know that eveFry single minute

I’m without you I regret it


EveAmry day every night

I’vCe been thinking back on you and I

EveDmry day every nightF


I workGed my whole lifeC

Just to get right justDm to be like

LookF at me I’m never coming dowFmn

I worked my whole lifeC

Just to get high justDm to realize

EveFrything I need is on the

EveF#rything I need is on the groundC

On the ground

Everything I need is on the ground


NahC but they don’t hear me though

(Yeah what goes up it must come down)

Nah but they don’t hear me though

(You’re running out of time)


I’m Amway up in the cloudCs

And they say I’ve made it nowG

But I figured it out

EverFything I need is on the groundAm


Just drove by your houseC

So far from you nowG

But I figured it out

EveFrything I need is on the

Everything I need is on the groundC

On the groundBb       Am

EveG#rything I needG is on the groundC

(Nah but they don’t hear me though)       B

On the groundAm

Nah but they don’t hear me though

(EverG#ything I needG is on the ground)C

YouTube video
ROSÉ

ROSÉ

ROSÉ

ROSÉ

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567