คอร์ดเพลง At My Worst
Pink Sweat$

คอร์ดเพลง At My Worst - Pink Sweat$


Original Key

At My Worst

Original Key

INTRO : C|Am|Dm|G

Can I call you babCy?

Can you be my frieAmnd?

Can you be my lovDmer

up until the very endG?


Let me show you loveC

Oh, I don't pretenAmd

Stick by my sideDm

even when the world is givin' inG, yeah


Oh, oh, oh, donC't, Don't you worAmry

I'll be thereDm, whenever you wanGt me


* I need someboCdy

who can love me at my worsAmt

No, I'm not perDmfect

but I hope you see my wortGh

'Cause it's only youC

nobody new, I put you firsAmt

And for youDm, girl

I swear I'll do the worsGt

INSTRU : C|Am|Dm|G

If you stay forevCer

let me hold youAmr hand

I can fill those placDmes

in your heart no else canG


Let me show you loveC

oh, I don't pretenAmd, yeah

I'll be right hereDm

baby, you know I'll sink or Gswim


Oh, oh, oh, donC't, Don't you worAmry

I'll be thereDm, whenever you wanGt me


* I need someboCdy

who can love me at my worsAmt

No, I'm not perDmfect

but I hope you see my worGth, yeah

'Cause it's only youC

nobody new, I put you firsAmt (put you first)

And for youDm, girl

I swear I'll do the worGst

INSTRU : C|Am|Dm|G ( 2 Times )

* I need someboCdy

who can love me at my worsAmt

No, I'm not perDmfect

but I hope you see my wortGh

'Cause it's only youC

nobody new, I put you firsAmt

And for youDm, girl

I swear I'll do the worsGt

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564