คอร์ดเพลง กีต้าร์สายขาด จากศิลปิน ต้าร์ ตจว เป็นเพลงแนวอีสาน โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง กีต้าร์สายขาด


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

ดีดคอร์ด F มัFนเจ็บอีหลี  G

ดีดคอร์ด C กCะมีน้ำตAm

มื้อFที่เจ้าจากลาGปานว่าสิขาดCใจ

INSTRU : F|C|F|G|G

อ้ายเขียนเพลงฮักC ตั้งแต่มื้อEmฮู้จักกับเจ้า

จับFกีต้าร์มาเกา

กลั่นคำเว้าGค่อยๆ เขียนจากใจ


อ้ายCสรรหาคอร์ด

ปรับให้สอดEmรับคำที่เขียนไว้

แต่เFขียนต่อบ่ได้ ย้อนเจ้าสิไปจGากกัน


* คำAmเป็นหมื่นคำล้านคำ

อ้ายค้นเจอคำEmว่าฮัก ตอนฮู้จักเจ้า

แล้วFอ้ายฮู้จักความปวดร้าว

ตอนที่เจ้าG.. กำลังสิหนี


** ดีดคอร์ด F มัFนเจ็บอีหลี  G

ดีดคอร์ด C กCะมีน้ำตAm

มื้อFที่เจ้าจากลาGปานว่าสิขาดCใจ

ดีดเพลงฮักFเฮาไปบ่รอดG

ย้อนอ้ายดีดEmคอร์ดต่อบ่ไAmด้

บ่มีFเจ้าอยู่ข้างกายG

ส่ำกีต้าร์อ้ายสายCขาด


บ่อFาจเขียนเพลงฮัก เมื่อเจ้ามาหักCอกอ้าย

กีต้Fาร์ที่บ่มีสาย อ้ายดีดบ่ได้..G ดอกเด้อ

INSTRU : F|C|F|G

CG|AmEm|F|G

* คำAmเป็นหมื่นคำล้านคำ

อ้ายค้นเจอคำEmว่าฮัก ตอนฮู้จักเจ้า

แล้วFอ้ายฮู้จักความปวดร้าว

ตอนที่เจ้าG.. กำลังสิหนี


** ดีดคอร์ด F มัFนเจ็บอีหลี  G

ดีดคอร์ด C กCะมีน้ำตAm

มื้อFที่เจ้าจากลาGปานว่าสิขาดCใจ

ดีดเพลงฮักFเฮาไปบ่รอดG

ย้อนอ้ายดีดEmคอร์ดต่อบ่ไAmด้

บ่มีFเจ้าอยู่ข้างกายG

ส่ำกีต้าร์อ้ายสายCขาด


บ่มีFเจ้าอยู่ข้างกาย โอ้ โววG..

ส่ำกีต้าร์อ้ายสายCขาด

INSTRU : CG|AmEm

F|G|C

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง กีต้าร์สายขาด ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
ต้าร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ตาร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ที่หลบภัย ต้าร์ ตจว แบงค์ คอนสาร

ต้าร์ ตจว

ตาร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ตาร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

ต้าร์ ตจว

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567