จากกันไปง่ายๆ Quang Hùng MasterD - Dễ Đến Dễ Đi ไปง่ายมาง่าย เพลงเวียดนามที่ดังใน TikTok

CAPO 1

🎸คอร์ดง่ายๆ

คอร์ดเพลง De Den De Di จากศิลปิน Quang Hung MasterD เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

De Den De Di

CAPO 1

INTRO : D|Dm| C#m  | F#m

Bm|E|A|A

วาย เกา เหื้อD

แอม นอย แส๊ จัง บาว เยีย ส่าE แอง

ตือ เดา โมยC#m

เมม ทัม ไส ดัม จอ อาย เมอF#m มาง

กือ เงอ เบน เยาBm

นง อึม บาว เลาE

เส่ว ซาง เอม เค Aจ่าว hmmm


* เวย ไต สาวD

แอม แซว วาว ติม ไน ซอด ซาE

จี วี ทือ ทาC#m

บาว เลา แอ้ง กื้อ ยือ เงือย ทือF#m บา

ดึง ยิน แอง โดย มาBm

เกิ่ด เซา เอีย เฟียส เซา

ยึงE ลือ โซย ดา ไบ เลา แอม เอ่ยA


** โหว่ย หวัง แอม เด๊นD เด๊น โส่ย ดี

เด๋ หลาม จี , เด๋ โส่ย แซว

เวิ้น เวือง จอง หล่อง แอ็งC#m

บาว เสิ่ว บี , คือ เบียด หลี

แฮง บา มี ดึง จอง เง่อ ดี Bm

ยิน แอม กวย เบือก แทว อายE

เนย ฮว่าง โฮน คด ตง เดม ฟายA ohh


*** ฟู เลา ไน หวังD บ่อง ฮึง ฮาย

อ้าย โงย ได่ , ลี เสิ่ว ไส

ดัง เฮย แมน ดาว ไก C#m

เมื่อ ฝุ่น ไบ, อาย ก่อน ทือ

อาย ก่อน เวือง เหวิ่น เฟือง เจื่อย เหม่ยBm

ติง จ๋าว ยือ ซ้อ แฮว ไม E

เกา เเถ เสื่อ ว๊อ จ่ง เจี่ยว เมื่อA..


ก๊อD.. แล เซอ แอม ดา แกว่น โส่ย

บ่าวE ยุง เย้อ โฟย ฟาย

โจย เสิ่น เทวC#m

หยึง ไง ทาง มิง แอง โอย

องF#m เดา เสือง เหม่ย เจย

ติง เด่ย แอง กวาBm จิ่ว ยิว ซ้อ เซือง

โหมด ลอง กึง หยางE

กอน ได่ เหวิ๋น เวือง haaA


จอง ติม แอง ลาD ดัง ไก

เจน ไต แอง ลาDm จาง ไต

เทียน หมาย เซียน สาC#m โจน ได่

ลอง นาว สาม เม้อ

ติงF#m ไน ก๊อ แฮง เลา ไส่

อือ ลาวีแฮง กว้าBm ส่าย เห่อ หงู่ เฮ่อ

เด โส่ย เงือย กวย เบือกE

โหว่ย วาง เท้อ เอื้อ , ก่อน เดา โส่วA..


* เวย ไต สาวD

แอม แซว วาว ติม ไน ซอด ซาE

จี วี ทือ ทาC#m

บาว เลา แอ้ง กื้อ ยือ เงือย ทือF#m บา

ดึง ยิน แอง โดย มาBm

เกิ่ด เซา เอีย เฟียส เซา

ยึงE ลือ โซย ดา ไบ เลา แอม เอ่ยA


** โหว่ย หวัง แอม เด๊นD เด๊น โส่ย ดี

เด๋ หลาม จี , เด๋ โส่ย แซว

เวิ้น เวือง จอง หล่อง แอ็งC#m

บาว เสิ่ว บี , คือ เบียด หลี

แฮง บา มี ดึง จอง เง่อ ดี Bm

ยิน แอม กวย เบือก แทว อายE

เนย ฮว่าง โฮน คด ตง เดม ฟายA ohh


*** ฟู เลา ไน หวังD บ่อง ฮึง ฮาย

อ้าย โงย ได่ , ลี เสิ่ว ไส

ดัง เฮย แมน ดาว ไก C#m

เมื่อ ฝุ่น ไบ, อาย ก่อน ทือ

อาย ก่อน เวือง เหวิ่น เฟือง เจื่อย เหม่ยBm

ติง จ๋าว ยือ ซ้อ แฮว ไม E

เกา เเถ เสื่อ ว๊อ จ่ง เจี่ยว เมื่อA..

INSTRU : D|D| C#m  | C#m

Bm|E|A|A

*** ฟู เลา ไน หวังD บ่อง ฮึง ฮาย

อ้าย โงย ได่ , ลี เสิ่ว ไส

ดัง เฮย แมน ดาว ไก C#m

เมื่อ ฝุ่น ไบ, อาย ก่อน ทือ

อาย ก่อน เวือง เหวิ่น เฟือง เจื่อย เหม่ยBm

ติง จ๋าว ยือ ซ้อ แฮว ไม E

เกา เเถ เสื่อ ว๊อ จ่ง เจี่ยว เมื่อA..

INSTRU : D|Dm| C#m  | F#m

Bm|E|A

 

รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงDe Den De Di

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564