Original Key


คอร์ดเพลง แสดงอาการ จากศิลปิน เม้ก อภิสิทธิ์ เป็นเพลงแนวอีสาน โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

แสดงอาการ

Original Key

INTRO : F|C|DmC|BbC

บ่ได้เป็นหินF ที่บ่มีความฮู้สึกC/E

ทุ่มเทใส่ใจลงไปกDmะยังบ่ถึง ใจขBbองเจ้าC

ถ้าเซาฮักกันF กะจักสิจ่งเอาไว้เฮ็ดหยังC/E

สถานะที่เป็นได้แค่คDmนคั่นกลาง

มันเจ็บBb.. อิหลี  C


สิ่งดี Amๆ ที่เจ้าเคยมีให้กันมื้อนั้น

มื้อนี้เDmทไปให้เขา

ความเป็นเราAmมันเริ่มบ่เหลือเชื้อเดิมให้จำ

เหยียบย่ำDmด้วยคำว่าบ่แคร์

มันจบคักBbแหน่.. แต่กะเว้าCบ่ได้

ได้แค่ปล่อยผ่าน โอ้ย.. มันทรมาน


จนต้องแสดงFอาการของหัวใจ C/E

มันถูกรุกรานDmจนเป็นแผลบ่เCซา

ที่ทนอยู่กBbะย้อน ฮักเจ้าAmมันฮัก

คนที่บ่ปากGmบ่แม่นว่าบ่ฮู้สึกC

จนแสดงFอาการของหัวใจ C/E

มันเกินต้านทานDmย้อนว่าแผลมันCลึก

ที่เก็บBbทุกอย่าง บ่แม่นAmว่าปึก

น้ำตาGmมันไหลมาบ่เซาC

มันอดเอาบ่ไหวFแล้ว

INSTRU : F|DmC|BbAm|GmC

บ่ได้เป็นหินF ที่บ่มีความฮู้สึกC/E

เฮ็ดดีนำใจ ลงไปกDmะยังบ่ถึง ใจขBbองเจ้าC

ถ้าเซาฮักกันF กะบอกแหน่จักหน่อยเป็นหยังC

สถานะที่เป็นเหลือแค่คDmนคั่นกลาง

มันเจ็บBb.. อิหลี  C


สิ่งดี Amๆ ที่เจ้าเคยมีให้กันมื้อนั้น

มื้อนี้เDmทไปให้เขา

ความเป็นเราAmมันเริ่มบ่เหลือเชื้อเดิมให้จำ

เหยียบย่ำDmด้วยคำว่าบ่แคร์

มันจบคักBbแหน่.. แต่กะเว้าCบ่ได้

ได้แค่ปล่อยผ่าน โอ้ย.. มันทรมาน


จนต้องแสดงFอาการของหัวใจ C/E

มันถูกรุกรานDmจนเป็นแผลบ่เCซา

ที่ทนอยู่กBbะย้อน ฮักเจ้าAmมันฮัก

คนที่บ่ปากGmบ่แม่นว่าบ่ฮู้สึกC

จนแสดงFอาการของหัวใจ C/E

มันเกินต้านทานDmย้อนว่าแผลมันCลึก

ที่เก็บBbทุกอย่าง บ่แม่นAmว่าปึก

น้ำตาGmมันไหลมาบ่เซาC..


เลยต้องแสดงFอาการของหัวใจ C/E

มันถูกรุกรานDmจนเป็นแผลบ่เCซา

ที่ทนอยู่กBbะย้อน ฮักเจ้าAmมันฮัก

คนที่บ่ปากGmบ่แม่นว่าบ่ฮู้สึกC

เลยต้องแสดงFอาการของหัวใจ C/E

มันเกินต้านทานDmย้อนว่าแผลมันCลึก

ที่เก็บBbทุกอย่าง บ่แม่นAmว่าปึก

น้ำตาGmมันไหลมาบ่เซาC

มันอดเอาบ่ไหวFแล้ว..

ที่เก็บBbทุกอย่าง บ่แม่นAmว่าปึก

น้ำตาGmมันไหลมาบ่เซาC..

ที่เสียเจ้า.. มันเลยทนบ่ได้

INSTRU : BbAm|GmC|Fรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงแสดงอาการ

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564