คอร์ดเพลง สัมผัส จากศิลปิน พั้นช์ วรกาญจน์ เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง สัมผัส


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : Gmaj7       | F#m7       | Gmaj7       |B7

ก่อนเพียงแค่เรียGmaj7กให้มาก็มา เธอมาF#m7หา

เพียงแค่ลืมตGmaj7า ก็เห็นแต่เธอ ไม่เคยB7ห่าง

ภาพในวันนั้นไม่Gmaj7เคยจาง เธอที่บอกว่าไม่F#m7มีทาง

ที่เธอจะทำให้อ้างEm7ว้าง แต่มาวันนี้เAธอกลับหาย


ฉันEm7ถ้าได้อยากขอ F#m7

เธอGm7คนเดิมกลับมาจะได้ไหมA


กอดมันไม่อุ่นDไม่เหมือนใหม่ A

จูบมันไม่หวานBmมันนานใช่ไหมAm

แค่เราDเก่าไปหGรือเธอมีใคร

ถ้าไม่ใช่บอกกันทีF#m สัมผัสที่B7เคยคุ้น

ไม่เEmหมือนเก่า จูบAที่เคยรู้สึกF#mกลับไม่ซึ้งB7

ช่วยบอกที่นะEmคนดี

ฉันคิดAไปเองหรือเพราะDอะไร


ไม่ได้ถือโทGmaj7ษอะไรกับเธอ ก็ยอF#m7มรับ

ว่าการที่รัGmaj7กนาน ๆ บางที ก็เจือB7จาง

เมื่อบางทีฉันก็Gmaj7ไม่ต่าง

แต่บางทีขอเจF#m7อเธอบ้าง

ท่าทีที่เธอไม่ต้องEm7การ

มันทำให้ฉันAเริ่มหวั่นไหว


ฉันEm7ถ้าได้อยากขอ F#m7

เธอGm7คนเดิมกลับมาจะได้ไหมA


กอดมันไม่อุ่นDไม่เหมือนใหม่ A

จูบมันไม่หวานBmมันนานใช่ไหมAm

แค่เราDเก่าไปหGรือเธอมีใคร

ถ้าไม่ใช่บอกกันทีF#m สัมผัสที่B7เคยคุ้น

ไม่เEmหมือนเก่า จูบAที่เคยรู้สึกF#mกลับไม่ซึ้งB7

ช่วยบอกที่นะEmคนดี

ฉันคิดAไปเองหรือเพราะอะไร

INSTRU : DA|BmAmD

G| F#m  B7

กอดมันไม่อุ่นDไม่เหมือนใหม่ A

จูบมันไม่หวานBm.. ใช่ไหมAm       D

เธอGมีใคร ถ้าไม่ใช่บอกกันที F#m

สัมผัสB7ที่เคยคุ้น ไม่เEmหมือนเก่า

จูบAที่เคยรู้สึกF#mกลับไม่ซึ้งB7.. นะEmคนดี


กอดมันไม่อุ่นDไม่เหมือนใหม่ A

จูบมันไม่หวานBmมันนานใช่ไหมAm

แค่เราDเก่าไปหGรือเธอมีใคร

ถ้าไม่ใช่บอกกันทีF#m สัมผัสที่B7เคยคุ้น

ไม่เEmหมือนเก่า จูบAที่เคยรู้สึกF#mกลับไม่ซึ้งB7

ช่วยบอกที่นะEmคนดี ฉันคิดAไปเอง


จะกอดDไม่เหมือนใหม่ A

จูบมันไม่หวานBmมันนานใช่ไหมAm

แค่เราDเก่าไปหGรือเธอมีใคร

ถ้าไม่ใช่บอกกันทีF#m สัมผัสB7ที่เคยคุ้น

ไม่เEmหมือนเก่า จูบAที่เคยรู้สึกF#mกลับไม่ซึ้งB7

ช่วยบอกที่นะEmคนดี

ฉันคิดAไปเองหรือเพราะอะไร

INSTRU :

Gmaj7       | F#m7       | Gmaj7       | Bm

 
YouTube video
พั้นช์ วรกาญจน์

พั้นช์ วรกาญจน์

พั้นช์ วรกาญจน์

พั้นช์ วรกาญจน์

พั้นช์ วรกาญจน์

พั้นช์ วรกาญจน์

สัมผัส พั้นช์

พั้นช์ วรกาญจน์

พั้นช์ วรกาญจน์

พั้นช์ วรกาญจน์

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567