คอร์ดเพลง สุดจุดปุ๊ด
แซ็ค ชุมแพ

คอร์ดเพลง สุดจุดปุ๊ด - แซ็ค ชุมแพ


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key


คอร์ดเพลง สุดจุดปุ๊ด จากศิลปิน แซ็ค ชุมแพ เป็นเพลงแนวอีสาน โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

สุดจุดปุ๊ด

Original Key

INTRO : F#m  D|AE

F#m  D|E|E

มื้อF#mนี้บ่แม่นมื้อDดี มื้อนี้Aเจ้ามาบอกลาE

มื้อF#mนี้มื้อเสียน้ำตาD มื้อนี้Aเจ้าว่าเฮาเลิกกันE


สุดF#mจุดปุ๊ด ขาดDจั๊ดปั๊ด

ความฮักAถืกซัด ตัดขาดEจนวิง

เจ้าF#mบ่งึด อ้ายเลยDจักนิด

ใจAดำปิ๊ด บ่เป็นคือคิดE

บ่เป็นคือคิดไว้เลยA..       E


กะอักA กะอัก จุกในคEวามฮัก

สะอึกF#m สะอื้นไห้อย่างDบักคัก E

กะเจ็บA กะทุกข์ กะคนEมันฮัก กะด้อD..

กะบ่มีAแล้วบอก I LEove You

กะบ่มีF#mแล้วบอก I MDiss You E

กะบ่คืAอแล้ว คั่นบ่ไEด้อยู่ กะฮู้บ่Dบุ

So Much Love Eข่อย So Much Love เจ้าA


ไสF#mทางไส ไสทDางไป ปัวAหัวใจให้ซวงE

บ่ซั่นใจมอดF#mมวยล่วง ตายลงDกับหม่อง

ก้อนใจคAงแตกสลายE

ด้วยคำว่าลาF#m.. ลา  ลา.D. จาก

ใจขAาดจุดปุดE

INSTRU :

D| C#m  | BmE|A

D| C#m  F#m  | BmD|E

สุดF#mจุดปุ๊ด ขาดDจั๊ดปั๊ด

ความฮักAถืกซัด ตัดขาดEจนวิง

เจ้าF#mบ่งึด อ้ายเลยDจักนิด

ใจAดำปิ๊ด บ่เป็นคือคิดE

บ่เป็นคือคิดไว้เลยA..       E


กะอักA กะอัก จุกในคEวามฮัก

สะอึกF#m สะอื้นไห้อย่างDบักคัก E

กะเจ็บA กะทุกข์ กะคนEมันฮัก กะด้อD..

กะบ่มีAแล้วบอก I LEove You

กะบ่มีF#mแล้วบอก I MDiss You E

กะบ่คืAอแล้ว คั่นบ่ไEด้อยู่ กะฮู้บ่Dบุ


ไสF#mทางไส ไสทDางไป ปัวAหัวใจให้ซวงE

บ่ซั่นใจมอดF#mมวยล่วง ตายลงDกับหม่อง

ก้อนใจคAงแตกสลายE


ไสF#mทางไส ไสทDางไป ปัวAหัวใจให้ซวงE

บ่ซั่นใจมอดF#mมวยล่วง ตายลงDกับหม่อง

ก้อนใจคAงแตกสลายE


ด้วยคำว่าลาF#m.. ลา  ลาD.. จาก

ใจขAาดจุดปุดE

ด้วยคำว่าลาF#m.. ลา  ลาD.. จาก

ใจขAาดจุดปุดE

ข่อย So Much Love เจ้า

INSTRU : F#m  D|AE

F#m  D|AE|Aรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงสุดจุดปุ๊ด

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564