คอร์ดเพลง ธรรมดาแสนพิเศษ
ANATOMY RABBIT

คอร์ดเพลง ธรรมดาแสนพิเศษ - ANATOMY RABBITคอร์ดเพลง ธรรมดาแสนพิเศษ

ที่เธอเป็นเธอCmaj7อย่างนี้นะดีอยู่แล้ว

ที่เป็นเธอAm7แบบนี้นะดีอยู่แล้ว

เป็นความธรรมBm7ดาที่แสนจะพิเศษ

มากEm7กว่าใครใด ๆ ทั้งนั้น

INSTRU : Cmaj7       | Am7  | Bm7  | Em7

( 2 Times )

หน้าCmaj7ม้าที่เธอชอบบ่นว่าไม่เAm7ท่ากัน

สำBm7หรับฉันว่ามันดีที่สุดEm7ในใจแล้ว

หางCmaj7คิ้วของเธอที่เขียนไม่เคยAm7เท่ากัน

รู้บ้Bm7างไหมว่ามันดีที่สุดEm7ในใจฉันแล้ว


ไม่ต้Cmaj7องพยายาม

ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงAm7

อะไรมากมายก็ได้หรอกเธอ

เพียงBm7เท่านี้ก็น่ารักดีอยู่แล้วEm7


ที่เธอเป็นเธอCmaj7อย่างนี้นะดีอยู่แล้ว

ที่เป็นเธอAm7แบบนี้นะดีอยู่แล้ว

เป็นความธรรมBm7ดาที่แสนจะพิเศษ

มากEm7กว่าใครใด ๆ ทั้งนั้น

ที่เธอยิ้มCmaj7อย่างนี้นะดีอยู่แล้ว

ที่เธอเป็นBm7แบบนี้นะดีอยู่แล้ว

คนที่ฉันAm7ต้องการมากมายที่สุด

ก็คือเธอEm7แค่เพียงผู้เดียวเท่านั้น


ดวCmaj7งดาวใดเล่า Am7

จะงดงามเท่าดวงตาBm7ของเธอ

ฉันว่าไม่มี Em7แล้ว


หญิCmaj7งงามใดเล่า Am7

จะงดงามเท่าดวงใจขBm7องเธอ

ฉันว่าไม่มีแEm7ล้ว


ไม่ต้Cmaj7องพยายาม

ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงAm7

อะไรมากมายก็ได้หรอกเธอ

เพียงBm7เท่านี้ก็น่ารักดีอยู่แล้วEm7


ที่เธอเป็นเธอCmaj7อย่างนี้นะดีอยู่แล้ว

ที่เป็นเธอAm7แบบนี้นะดีอยู่แล้ว

เป็นความธรรมBm7ดาที่แสนจะพิเศษ

มากEm7กว่าใครใด ๆ ทั้งนั้น

ที่เธอยิ้มCmaj7อย่างนี้นะดีอยู่แล้ว

ที่เธอเป็นBm7แบบนี้นะดีอยู่แล้ว

คนที่ฉันAm7ต้องการมากมายที่สุด

ก็คือเธอEm7แค่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

INSTRU :

Cmaj7       | Gmaj7       | Cmaj7       | Gmaj7

แบบCmaj7นี้นะดีอยู่แล้ว แบบAm7นี้นะดีอยู่แล้ว

แบบBm7นี้นะดีอยู่แล้ว แบบEm7นี้นะ..


ที่เธอเป็นเธอCmaj7อย่างนี้นะดีอยู่แล้ว

ที่เป็นเธอAm7แบบนี้นะดีอยู่แล้ว

เป็นความธรรมBm7ดาที่แสนจะพิเศษ

มากEm7กว่าใครใด ๆ ทั้งนั้น

ที่เธอยิ้มCmaj7อย่างนี้นะดีอยู่แล้ว

ที่เธอเป็นBm7แบบนี้นะดีอยู่แล้ว

คนที่ฉันAm7ต้องการมากมายที่สุด

ก็คือเธอEm7แค่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

INSTRU : Cmaj7       | Am7  | Bm7  | Em7

( 2 Times )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด