คอร์ดเพลง นาหนาวปีนี้(หนาวใจ)
อัน พิไลพร

คอร์ดเพลง นาหนาวปีนี้(หนาวใจ) - อัน พิไลพร


เซิ้ง|Music

คอร์ดเพลง นาหนาวปีนี้(หนาวใจ)

INTRO : F|G|Em|Am

F|G|C|C

Am|FG|Am|FG

Am|FG|AmFG|Am

หน้าหนาวปีนี้ยัCงบ่ทันมีไผมากอดAm

ยังคิดฮอดF แต่ผู้ลังคนG

ยังถ่าคอยเจ้าC ถึงว่ามันสิโดนAm

แต่กะต้องอดFทน เพราะเจ้าGเป็นคนของใจ C


กี่.Am. หน้า G/BหนาวกFะยังรอคือเก่าG

แม่นว่ามันสิเหงาEmคงสิบ่ถึงตายAm

รอให้อ้ายมาผิงไฟ Fข้างกายGของน้องได้บ่C


มันสิอุ่นAm.. ใจ G/Bหลาย Fขั่นอ้ายมาหาG

เพียงแค่มาสบตาEmแล้วปั้นข้าวจี่ทาไข่ Am

หนาวกายยังบ่ปานใด Fแต่ว่าหนาวGใจ

กะอยากให้อ้ายซ่อยCเป็นผ้าห่ม..       Am


หนาวปีนี้อAmยากให้คนดีมาซ่อยเทคแคร์

ดูแลใจแหน่ อ่อนแอ่แหล่ ใจน้องหวั่นไหว

อวยทางใดกะบ่เห็นตนคนหยังคนที่ใจร้าย

ฮักหลายแล้วเด้อน้อ..


คนยังรอCฮู้บ่มันเหงาส่ำใด๋ Am

อ้ายไป ลี้Am.. อยู่ G/B ไส คืFอบ่คืนมาGหาน้อง  C

ให้ถ่าจักปี Amจั่งสิเห็นใจกันหนอเจ้าEmของ

ให้ถ่าจักปี Amจั่งสิเห็นใจกันหนอเจ้าEmของ

สิต้องถ่าอ้ายกินDmดอง อ้ายจั่งGสิหวนคืCนมา

INSTRU : Am|FG|Am|FG|Am

กี่.Am. หน้า G/BหนาวกFะยังรอคือเก่าG

แม่นว่ามันสิเหงาEmคงสิบ่ถึงตายAm

รอให้อ้ายมาผิงไฟ Fข้างกายGของน้องได้บ่ C

INSTRU : C G/B  |Am

Am|Am|Am|Am

Dm|Dm|Am|Am

Am|FG|Am|FG

Am|FG|Am|FG|Am

กี่.Am. หน้า G/BหนาวกFะยังรอคือเก่าG

แม่นว่ามันสิเหงาEmคงสิบ่ถึงตายAm

รอให้อ้ายมาผิงไฟ Fข้างกายGของน้องได้บ่C


มันสิอุ่นAm.. ใจ G/B หลาย Fขั่นอ้ายมาหาG

เพียงแค่มาสบตาEmแล้วปั้นข้าวจี่ทาไข่ Am

หนาวกายยังบ่ปานใด Fแต่ว่าหนาวGใจ

กะอยากให้อ้ายซ่อยCเป็นผ้าห่ม..       Am


หนาวปีนี้อAmยากให้คนดีมาซ่อยเทคแคร์

ดูแลใจแหน่ อ่อนแอ่แหล่ ใจน้องหวั่นไหว

อวยทางใดกะบ่เห็นตนคนหยังคนที่ใจร้าย

ฮักหลายแล้วเด้อน้อ..


คนยังรอCฮู้บ่มันเหงาส่ำใด๋ Am

อ้ายไป ลี้Am.. อยู่ G/B แจ่ใด Fคือบ่คืนมาGหาน้องC

ให้ถ่าจักปี Amจั่งสิเห็นใจกันหนอเจ้าEmของ

ให้ถ่าจักปี Amจั่งสิเห็นใจกันหนอเจ้าEmของ

สิต้องถ่าอ้ายกินDmดอง อ้ายจั่งGสิหวนคืนCมา


หรือว่าต้องกินลูกFซอง..       G

อ้ายจั่งสิต้าวคืนCมา

INSTRU : Am|FG|Am|FG

Am|FG|Am|FG|Am|Am

 

คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด