คอร์ดเพลง NOVEMBER
SIRIMONGKOL

คอร์ดเพลง NOVEMBER - SIRIMONGKOLคอร์ดเพลง NOVEMBER

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

INTRO : C|C|F|F

Am|G|F|F

( 2 Times ) C|C

ก่อนCเธอ เธอจะหายไป

และก่อนFเธอ จะตัดสินใจ

ได้โปรดฟังAmฉันก่อน       Gอยู่ตรงนี้ก่Fอน


หากCเธอ เดินจากฉันไป

อยากจะบอกFเธอ ให้ได้เข้าใจ

ก่อนจะจากAmฉันไป       Gก่อนจะเดินFจากไป


ฉันAmคงไม่มีสิ่งใด  G

ฉุดรั้งเธอ       Fให้อยู่ตรงนี้

กี่ร้อยAmนาที ช่างไร้คGวามหมายF


ไม่มีแล้วCสิ่งที่เคยคาดหวัง

เข้าใจแFล้วว่าเธอต้องไป

ฉันคงเป็นAm เพียงลมG ที่พัดผ่านใจขFองเธอ

หากเธอมองAmฉันเป็นแค่เพียง

เศษละอองFที่ลอยผ่านใจของเธอ

ฉันคงเป็นAm เพียงลมG ที่พัดผ่านใจขFองเธอ


ให้เCธอเดินจากฉันไป

จะปล่อยทุกอย่างFให้ จางสลายไป

แม้เจ็บปวดAmหัวใจ       Gต้องเจ็บช้ำFสักเท่าไร


 ฉันAmคงไม่มีสิ่งใด  G

ฉุดรั้งเธอ       Fให้อยู่ตรงนี้

กี่ร้อยAmนาที ช่างไร้คGวามหมายF


ไม่มีแล้วCสิ่งที่เคยคาดหวัง

เข้าใจแFล้วว่าเธอต้องไป

ฉันคงเป็นAm เพียงลมG ที่พัดผ่านใจขFองเธอ

หากเธอมองAmฉันเป็นแค่เพียง

เศษละอองFที่ลอยผ่านใจของเธอ

ฉันคงเป็นAm เพียงลมG ที่พัดผ่านใจขFองเธอ


สุดท้ายเธอจะลืมCฉัน

สุดท้ายเราจะลืมFกัน

สุดท้ายเธอจะลืมAmฉัน       G

สุดท้ายเราจะลืมFกัน

INSTRU : Am|Am|C|C

G|G|F|G

Am|Am|C|C

F|F|G|G

ฉันAmคงไม่มีสิ่งใด G

ฉุดรั้งเธอ       Fให้อยู่ตCรงนี้

กี่ร้อยAmนาที ช่างไร้คGวามหมายF


ไม่มีแล้วCสิ่งที่เคยคาดหวัง

เข้าใจแFล้วว่าเธอต้องไป

ฉันคงเป็นAm เพียงลมG

ที่พัดผ่านใจขFองเธอ

หากเธอมองAmฉันเป็นแค่เพียง

เศษละอองFที่ลอยผ่านใจของเธอ

ฉันคงเป็นAm เพียงลมG

ที่พัดผ่านใจขFองเธอ


สุดท้ายเธอจะลืมCฉัน

สุดท้ายเราจะลืมFกัน

สุดท้ายเธอจะลืมAmฉัน       G

สุดท้ายเราจะลืมF..


สุดท้ายเธอจะลืมCฉัน

สุดท้ายเราจะลืมFกัน

สุดท้ายเธอจะลืมAmฉัน       G

สุดท้ายเราจะลืมF..

INSTRU : C

 

คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด