คอร์ดเพลง คิดไปเอง(มโน)
วงลูกเนียง

คอร์ดเพลง คิดไปเอง(มโน) - วงลูกเนียงคอร์ดเพลง คิดไปเอง(มโน)

ชอบมโนไFปเองคนเดียวG

ว่าเธอEmจะรักฉันเหมือนAmกัน

ยิ่งDmคิดแล้วมันGก็ยิ่งเศร้าCเอง

INSTRU : F|C|DmG|CG|G

คิดเองCเออเองแล้วหล่าว

ว่าเธอหนาวAmคงต้องการใคร

แล้วเธอDmจะรู้สึกหม้าย

ว่ามีฉันGใกล้ ๆ ทุกวัน


เธอบอกCว่ารู้สึกดี ทำฉันคนนี้หัAmวใจสั่น

ช่างเหมือนDmคนรักกัน จนมาถึงวันGที่ฉันเห็น


เห็นเธอAm.. เดินไปหาใครEmคนหนึ่ง

เพียบพร้อมF จนฉันต้องถอยกลับมาC

ฉันมองAm.. มองดูหน้าเธอEmเห็นแววตา

ที่เธอส่งมาF บอกกันให้ฉันรู้ G


ชอบมโนไFปเองคนเดียวG

ว่าเธอEmจะรักฉันเหมือนAmกัน

ยิ่งDmคิดแล้วมันGก็ยิ่งเศร้าCเอง

ชอบคิดมากFไปเสียไกล G

นอนร้องไห้จEmนตาบวมAmเป่ง

มาหยบDmร้องนอนฟังเพลงG

บางทีนึDmกหลกตัวเองG

จนเพลงมันจบCลง..       G


บางทีฉัCนคงไม่มี คงไม่มีที่Amเธอต้องการ

ช่างหน้าDmสงสาร สงสารตัวเองG


ไม่มีสิทธิ์ไหรCไปทวงคืน

ได้เพียงยืนAmหลบสายตา

กลัวเพื่อนDmหาว่าเหมือนหมา

ที่หวงก้างGไม่ใช่ของเอง


เห็นเธอAm.. เดินไปหาใครEmคนหนึ่ง

เพียบพร้อมF จนฉันต้องถอยหลบมาC

ฉันมองAm.. มองดูหน้าเธอEmเห็นแววตา

ที่เธอส่งมาF บอกกันให้ฉันรู้ G


ชอบมโนไFปเองคนเดียวG

ว่าเธอCจะรักฉันเหมือนAmกัน

ยิ่งDmคิดแล้วมันGก็ยิ่งเศร้าCเอง

ชอบคิดมากFไปเสียไกล G

นอนร้องไห้จCนตาบวมAmเป่ง

มาหยบDmร้องนอนฟังเพลงG

บางทีนึDmกหลกตัวเองG

จนเพลงมันจบCลง..


โทษAmเธอไม่ได้ เธอไม่ผิดไหรG

เป็นFฉันนี่ไง คิดเบล่ออยู่คนGเดียว..

INSTRU : F|C|F|C

Dm|Am|F|G

ชอบมโนไFปเองคนเดียวG

ว่าเธอCจะรักฉันเหมือนAmกัน

ยิ่งDmคิดแล้วมันGก็ยิ่งเศร้าCเอง

ชอบคิดมากFไปเสียไกล G

นอนร้องไห้จCนตาบวมAmเป่ง

มาหยบDmร้องนอนฟังเพลงG

บางทีนึDmกหลกตัวเองG

จนเพลงมันจบCลง..

มาหยบDmร้องนอนฟังเพลงG

มาสมDmน้ำหน้าตัวเองG แล้วเพลงก็จบลง

INSTRU : C ( 4 Times )คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด