คอร์ดเพลง เจอกันก็พัง ห่างกันก็ร้าย
PEARWAH

คอร์ดเพลง เจอกันก็พัง ห่างกันก็ร้าย - PEARWAHคอร์ดเพลง เจอกันก็พัง ห่างกันก็ร้าย

INTRO : Bb|Am|Gm|C

ฉันBbคิดว่าฉัน ตัดสินใจ Amได้ถูก  Dm

ในวันนี้ Bbที่เดินออกมา

จากตรงนั้นAmให้ไกลห่างเธอ

แม้ว่Bbาบางครั้ง อาจต้องนั่งAmมองเหม่อ

แต่ไม่เจอGmคนที่คอยทำร้ายCใจ


แต่ห่างไกลขนาดนี้.Gm.

ก็ยังได้ยินAmว่าเธอบอกใคร หลาย Dmๆ คน

บ่นว่าฉันเปลี่ยนGmไป บ่นว่าฉันหมดAmใจ

บ่นจนเหมือนฉันEbเป็นคนทำลายชีวิตเธอC


เจอกันก็พังห่างกันก็ยังFร้าย

ห่างเธอออกมา ก็ดูว่าเธอDmก็ยังคงคิดไม่ได้ D

ฝืนไปก็จบGm จะคบไปก็เจ็บAm

ขอเก็บใจดวงนี้เBbอาไว้ให้คนที่

เค้าCจะไม่ทำตัวอย่างเธอ

INSTRU : Bb|Am|Gm|C

ทั้งBbที่วันนี้ คนที่ใจมัAmนเจ็บ  Dm

ก็คือฉันBb แค่ชื่อเธอนั้น

ยังไม่คิดAmจะพูดบอกใคร

เพราBbะฉันเป็นฉัน จบก็เเปลAmว่าจบ

ไม่เข้าใจ Gmเธอทำไมต้องร้อนCรน


แต่ห่างไกลขนาดนี้.Gm.

ก็ยังได้ยินAmว่าเธอบอกใคร หลาย Dmๆ คน

บ่นว่าฉันเปลี่ยนGmไป บ่นว่าฉันหมดAmใจ

บ่นจนเหมือนฉันEbเป็นคนทำลายชีวิตเธอC


เจอกันก็พังห่างกันก็ยังFร้าย

ห่างเธอออกมา ก็ดูว่าเธอDmก็ยังคงคิดไม่ได้ D

ฝืนไปก็จบGm จะคบไปก็เจ็บAm

ขอเก็บใจดวงนี้เBbอาไว้ให้คนที่

เค้าCจะไม่ทำตัวอย่างเธอ

INSTRU : Bb|C|Bb|C

Bb|C|Bb|C

เจอกันก็พังห่างกันก็ยังFร้าย

ห่างเธอออกมา ก็ดูว่าเธอDmก็ยังคงคิดไม่ได้  D

ฝืนไปก็จบGm จะคบไปก็เจ็บAm

ขอเก็บใจดวงนี้เBbอาไว้ให้คนที่

เค้าCจะไม่ทำตัวอย่างเธอ

INSTRU : Bb|Am|Gm|Cคอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด