คอร์ดเพลง หรูเหอ 如何 (Skyline)
ตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาล

คอร์ดเพลง หรูเหอ 如何 (Skyline) - ตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาลคอร์ดเพลง หรูเหอ 如何 (Skyline)

INTRO : A|D

เสย์A เหนิง ยวู่ จือ อ้าย เตอะ ฮวาชี

จ้านF#m ฟ่าง สือ หวอ หนา เหย่ ปู๋ ชวู่

ฮวาD คาย อี๋ ซุ่น จี-เยน

เว่ อ้าย เฉินจุ้ย อี๋ ซื่อE จี-เยน


หนี่ Aต้าน สย่าว ฉยาว ปี-เยน เตอะ ท่าน ซี

ชูF#m ชื่อ ยวู่ จี้-เย่น สือ เตอะ ซินจี้

เริ่นD หว่าง ซื่อ ชวู่ หรู เยียน

ยวู่ เจี้ยน หนี่ อี่ ซื่อ หยงE เยวี่ยน


ซานเหมิง ห่ายซื่อ หนี่F#m

เซิน หรู ซา ฉง จื่อ จี-เยน หลิว ชวู่ D

เทียน รั่ว โหย่ว อี้ เว่ยBm

เหอ ซี-ยาง ยวู่ เชวี่ยD ลิ่นซี ซี-ยาง จวู่ E


ว่านหลี่ ถยาว ถยาว จี-Aยาง สุ่ย เว่

เฉิง เหนิง ป๋า หวอ จู่ หลาน

ว่านหลี่ เผิงพ่าย จีF#m-ยาง ซาน จื่อ

ซวู หว่อ จว่าน เนี่ยน อี้ ส่าน

ว่านหลี่ กวางยิน หว่อD กุย ซิน ซื่อ เจี้ยน

หว่านหลี่ ซิงเหอ มิ่งยวิ่น อู้หว่อ

ปู๋เริ่นซู กายBm หรูเหอ..       Eหรูเหอ..

INSTRU : A ( 2 Times )

เฉินAจิง โจว่จิ้น อ้าย เตอะ ฉวาน ซวอ

ทาF#m ซวอ เจินอ้าย ปู๋ ฮู่-เอ้ ชวอ กวอ

ทาD จงจิว ฮู่-เอ้ หู-เอ๋ หลาย

ก้าวซู่ หนี่ ทา หาย อ้ายE เจอะ


หราน เอ๋อร์ หว่อ เตอะ กู้F#m ซื่อ เหย

สวู่ จ้าย ลิ่ง อี๋ ปู้ ฉวานD ซวอ

หนู่ ลี่ เยวี่ย ตวอ ทาBm เตอะ โสว่

เชวี่ย หลี Dหว่อ เกิ้ง เยวี่ยEน เลอ


ว่านหลี่ ถยาว ถยาว จี-Aยาง สุ่ย เว่

เฉิง เหนิง ป๋า หวอ จู่ หลาน

ว่านหลี่ เผิงพ่าย จีF#m-ยาง ซาน จื่อ

ซวู หว่อ จว่าน เนี่ยน อี้ ส่าน

ว่านหลี่ กวางยิน หว่อD กุย ซิน ซื่อ เจี้ยน

หว่านหลี่ ซิงเหอ มิ่งยวิ่น อู้หว่อ

ปู๋เริ่นซู กายBm หรูเหอ..       Eหรูเหอ..

INSTRU : F#m  | D|BmD|E

ว่านF#หลี่ ถยาว ถยาว จี-Bยาง สุ่ย เว่

เฉิง เหนิง ป๋า หวอ จู่ หลาน

ว่านหลี่ เผิงพ่าย จีG#m-ยาง ซาน จื่อ

ซวู หว่อ จว่าน เนี่ยน อี้ ส่าน

ว่านหลี่ กวางยิน หว่อE กุย ซิน ซื่อ เจี้ยน

หว่านหลี่ ซิงเหอ มิ่งยวิ่น อู้หว่อ

ปู๋เริ่นซู กายC#m หรูเหอ..       F#


ว่านหลี่ ถยาว ถยาว จี-Bยาง สุ่ย เว่

เฉิง เหนิง ป๋า หวอ จู่ หลาน

ว่านหลี่ เผิงพ่าย จีG#m-ยาง ซาน จื่อ

ซวู หว่อ จว่าน เนี่ยน อี้ ส่าน

ว่านหลี่ กวางยิน หว่อE กุย ซิน ซื่อ เจี้ยน

หว่านหลี่ ซิงเหอ มิ่งยวิ่น อู้หว่อ

ปู๋เริ่นซู กายC#m หรูเหอ..       F#

INSTRU : B ( 2 Times )คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด