คอร์ดเพลง บ่มีอีกแล้ว จากศิลปิน เต๊ะ ตระกูลตอ เป็นเพลงแนวอีสาน โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง บ่มีอีกแล้ว


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

โพสDหาอ้ายจักโพส แหน่กะดี Bm

โพสGหาอ้ายจักโพส กะบ่มี A

โพสDหน้า Wall กะบ่มี คือแต่กี้นี้Bm

ข้อGความแชทของเฮา กะมิดซีลี๊ A


หรือDเจ้าลืมความฮัก ที่เฮาเคยมี Bm

หรือGเจ้าเซาฮักกัน แล้วอีหลี A

หรือDเจ้ามีผู้บ่าว ใหม่แล้วตี้ Bm

บอกEmกันมาดี ๆ อ้ายสิได้หนี Aสิบ่ไปกวนใจ..


แชทที่คุยกันG ตอนนี้มัAนเริ่มจากหายD

รูปคู่ที่ถ่ายG ตอนนี้มัAนเป็นแค่เพียงความหลังD

ความฮักที่เคยGมี ตอนนี้มัAนเริ่มจืดจางD

คนBmที่โทรหาEmทุกครั้ง ตอนนี้มัAนบ่มีแล้วBm


ความฮักที่เคยGมี ตอนนี้มัAนจบลงแล้วD

ฮักเฮาบ่มีแEmวว จบแล้วA.. สิกลับมาเป็นคือเก่าD..

INSTRU : GA|D ( 2 Times )

หรือDเจ้าลืมความฮัก ที่เฮาเคยมี Bm

หรือGเจ้าเซาฮักกัน แล้วอีหลี A

หรือDเจ้ามีผู้บ่าว ใหม่แล้วตี้ Bm

บอกEmกันมาดี ๆ อ้ายสิได้หนี Aสิบ่ไปกวนใจ..


แชทที่คุยกันG ตอนนี้มัAนเริ่มจากหายD

รูปคู่ที่ถ่ายG ตอนนี้มัAนเป็นแค่เพียงความหลังD

ความฮักที่เคยGมี ตอนนี้มัAนเริ่มจืดจางD

คนBmที่โทรหาEmทุกครั้ง ตอนนี้มัAนบ่มีแล้วBm


ความฮักที่เคยGมี ตอนนี้มัAนจบลงแล้วD

ฮักเฮาบ่มีแEmวว จบแล้วA.. สิกลับมาเป็นคือเก่าD..  

YouTube video
ลำเพลิน ต๊ะ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ นุ๊ก

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567