คอร์ดเพลง บ่มีอีกแล้ว
เต๊ะ ตระกูลตอ

คอร์ดเพลง บ่มีอีกแล้ว - เต๊ะ ตระกูลตอ


Original Key

บ่มีอีกแล้ว

Original Key

โพสDหาอ้ายจักโพส แหน่กะดี Bm

โพสGหาอ้ายจักโพส กะบ่มี A

โพสDหน้า Wall กะบ่มี คือแต่กี้นี้Bm

ข้อGความแชทของเฮา กะมิดซีลี๊ A


หรือDเจ้าลืมความฮัก ที่เฮาเคยมี Bm

หรือGเจ้าเซาฮักกัน แล้วอีหลี A

หรือDเจ้ามีผู้บ่าว ใหม่แล้วตี้ Bm

บอกEmกันมาดี ๆ อ้ายสิได้หนี Aสิบ่ไปกวนใจ..


แชทที่คุยกันG ตอนนี้มัAนเริ่มจากหายD

รูปคู่ที่ถ่ายG ตอนนี้มัAนเป็นแค่เพียงความหลังD

ความฮักที่เคยGมี ตอนนี้มัAนเริ่มจืดจางD

คนBmที่โทรหาEmทุกครั้ง ตอนนี้มัAนบ่มีแล้วBm


ความฮักที่เคยGมี ตอนนี้มัAนจบลงแล้วD

ฮักเฮาบ่มีแEmวว จบแล้วA.. สิกลับมาเป็นคือเก่าD..

INSTRU : GA|D ( 2 Times )

หรือDเจ้าลืมความฮัก ที่เฮาเคยมี Bm

หรือGเจ้าเซาฮักกัน แล้วอีหลี A

หรือDเจ้ามีผู้บ่าว ใหม่แล้วตี้ Bm

บอกEmกันมาดี ๆ อ้ายสิได้หนี Aสิบ่ไปกวนใจ..


แชทที่คุยกันG ตอนนี้มัAนเริ่มจากหายD

รูปคู่ที่ถ่ายG ตอนนี้มัAนเป็นแค่เพียงความหลังD

ความฮักที่เคยGมี ตอนนี้มัAนเริ่มจืดจางD

คนBmที่โทรหาEmทุกครั้ง ตอนนี้มัAนบ่มีแล้วBm


ความฮักที่เคยGมี ตอนนี้มัAนจบลงแล้วD

ฮักเฮาบ่มีแEmวว จบแล้วA.. สิกลับมาเป็นคือเก่าD..

 คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564