คอร์ดเพลง บ่มีอีกแล้ว
เต๊ะ ตระกูลตอ

คอร์ดเพลง บ่มีอีกแล้ว - เต๊ะ ตระกูลตอคอร์ดเพลง บ่มีอีกแล้ว

โพสDหาอ้ายจักโพส แหน่กะดี Bm

โพสGหาอ้ายจักโพส กะบ่มี A

โพสDหน้า Wall กะบ่มี คือแต่กี้นี้Bm

ข้อGความแชทของเฮา กะมิดซีลี๊ A


หรือDเจ้าลืมความฮัก ที่เฮาเคยมี Bm

หรือGเจ้าเซาฮักกัน แล้วอีหลี A

หรือDเจ้ามีผู้บ่าว ใหม่แล้วตี้ Bm

บอกEmกันมาดี ๆ อ้ายสิได้หนี Aสิบ่ไปกวนใจ..


แชทที่คุยกันG ตอนนี้มัAนเริ่มจากหายD

รูปคู่ที่ถ่ายG ตอนนี้มัAนเป็นแค่เพียงความหลังD

ความฮักที่เคยGมี ตอนนี้มัAนเริ่มจืดจางD

คนBmที่โทรหาEmทุกครั้ง ตอนนี้มัAนบ่มีแล้วBm


ความฮักที่เคยGมี ตอนนี้มัAนจบลงแล้วD

ฮักเฮาบ่มีแEmวว จบแล้วA.. สิกลับมาเป็นคือเก่าD..

INSTRU : GA|D ( 2 Times )

หรือDเจ้าลืมความฮัก ที่เฮาเคยมี Bm

หรือGเจ้าเซาฮักกัน แล้วอีหลี A

หรือDเจ้ามีผู้บ่าว ใหม่แล้วตี้ Bm

บอกEmกันมาดี ๆ อ้ายสิได้หนี Aสิบ่ไปกวนใจ..


แชทที่คุยกันG ตอนนี้มัAนเริ่มจากหายD

รูปคู่ที่ถ่ายG ตอนนี้มัAนเป็นแค่เพียงความหลังD

ความฮักที่เคยGมี ตอนนี้มัAนเริ่มจืดจางD

คนBmที่โทรหาEmทุกครั้ง ตอนนี้มัAนบ่มีแล้วBm


ความฮักที่เคยGมี ตอนนี้มัAนจบลงแล้วD

ฮักเฮาบ่มีแEmวว จบแล้วA.. สิกลับมาเป็นคือเก่าD..

 

คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด