คอร์ดเพลง ใจเธอใจฉัน
18 กะรัต

คอร์ดเพลง ใจเธอใจฉัน - 18 กะรัตคอร์ดเพลง ใจเธอใจฉัน

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

INTRO : C|F|G|C

ใจฉัCนมีแต่เธอG/B มีแต่เธอAmคนเดียวG

นอกFจากเธอไม่แลเGหลียวใครC

ส่วนใจฉันFก็มีแต่เธอC มีแต่เธอEทุกห้องดวงใจ Am

จะอย่างไรมิDmแปรฤทัยเปลี่ยนผันG


อาCทิตย์จะสิ้นแสG/Bง โลกแห้งแล้งAmปานใด  G

ไม่อFาจแปรเปลี่ยนใจ Gฉันนั้น  C

ต่อให้ดินFฟ้าพังทลายC โลกสลายEฉันนี้ไม่หวั่น  Am

ไม่มีวันDmฉันจะผันแปรGจิตใจ  C


ใจสFองเรา เคล้าCคลอกัน

คงDmนิรันดร์ Gจนฟ้าดินCมลายไป

เราFซึ้งกัน มั่นCฤทัย ไม่มีDmใครรู้ใจเท่าเราG


ใจฉัCนมีแต่เธอG/B มีแต่เธอAmคนเดียวG

นอกFจากเธอไม่แลเGหลียวใครC

ส่วนใจฉันFก็มีแต่เธอC มีแต่เธอEทุกห้องดวงใจ  Am

จะอย่างไร Dmไม่มีวันคลายGใจกัน  C

INSTRU : C|F|G|G

C|F|G|C

ใจฉัCนมีแต่เธอG/B มีแต่เธอAmคนเดียว G

นอกFจากเธอไม่แลเGหลียวใคร C

ส่วนใจฉันFก็มีแต่เธอ Cมีแต่เธอEทุกห้องดวงใจ  Am

จะอย่างไรมิDmแปรฤทัยเปลี่ยนผันG


อาCทิตย์จะสิ้นแสG/Bง โลกแห้งแล้งAmปานใด  G

ไม่อFาจแปรเปลี่ยนใจฉัGนนั้น  C

ต่อให้ดินFฟ้าพังทลาย CโลกสลายEฉันนี้ไม่หวั่น  Am

ไม่มีวันDmฉันจะผันแปรGจิตใจ  C


ใจสFองเรา เคล้าCคลอกัน

คงDmนิรันดร์ Gจนฟ้าดินCมลายไป

เราFซึ้งกัน มั่นCฤทัย ไม่มีDmใครรู้ใจเท่าเราG


ใจฉัCนมีแต่เธอG/B มีแต่เธอAmคนเดียวG

นอกFจากเธอไม่แลเGหลียวใครC

ส่วนใจฉันFก็มีแต่เธอC มีแต่เธอEทุกห้องดวงใจ Am

จะอย่างไร Dmไม่มีวันคลายGใจกัน C

INSTRU : C|F|G|Cคอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด