คอร์ดเพลง ใจเธอใจฉัน
18 กะรัต

คอร์ดเพลง ใจเธอใจฉัน - 18 กะรัต


Original Key

ใจเธอใจฉัน

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

INTRO : C|F|G|C

ใจฉัCนมีแต่เธอG/B มีแต่เธอAmคนเดียวG

นอกFจากเธอไม่แลเGหลียวใครC

ส่วนใจฉันFก็มีแต่เธอC มีแต่เธอEทุกห้องดวงใจ Am

จะอย่างไรมิDmแปรฤทัยเปลี่ยนผันG


อาCทิตย์จะสิ้นแสG/Bง โลกแห้งแล้งAmปานใด  G

ไม่อFาจแปรเปลี่ยนใจ Gฉันนั้น  C

ต่อให้ดินFฟ้าพังทลายC โลกสลายEฉันนี้ไม่หวั่น  Am

ไม่มีวันDmฉันจะผันแปรGจิตใจ  C


ใจสFองเรา เคล้าCคลอกัน

คงDmนิรันดร์ Gจนฟ้าดินCมลายไป

เราFซึ้งกัน มั่นCฤทัย ไม่มีDmใครรู้ใจเท่าเราG


ใจฉัCนมีแต่เธอG/B มีแต่เธอAmคนเดียวG

นอกFจากเธอไม่แลเGหลียวใครC

ส่วนใจฉันFก็มีแต่เธอC มีแต่เธอEทุกห้องดวงใจ  Am

จะอย่างไร Dmไม่มีวันคลายGใจกัน  C

INSTRU : C|F|G|G

C|F|G|C

ใจฉัCนมีแต่เธอG/B มีแต่เธอAmคนเดียว G

นอกFจากเธอไม่แลเGหลียวใคร C

ส่วนใจฉันFก็มีแต่เธอ Cมีแต่เธอEทุกห้องดวงใจ  Am

จะอย่างไรมิDmแปรฤทัยเปลี่ยนผันG


อาCทิตย์จะสิ้นแสG/Bง โลกแห้งแล้งAmปานใด  G

ไม่อFาจแปรเปลี่ยนใจฉัGนนั้น  C

ต่อให้ดินFฟ้าพังทลาย CโลกสลายEฉันนี้ไม่หวั่น  Am

ไม่มีวันDmฉันจะผันแปรGจิตใจ  C


ใจสFองเรา เคล้าCคลอกัน

คงDmนิรันดร์ Gจนฟ้าดินCมลายไป

เราFซึ้งกัน มั่นCฤทัย ไม่มีDmใครรู้ใจเท่าเราG


ใจฉัCนมีแต่เธอG/B มีแต่เธอAmคนเดียวG

นอกFจากเธอไม่แลเGหลียวใครC

ส่วนใจฉันFก็มีแต่เธอC มีแต่เธอEทุกห้องดวงใจ Am

จะอย่างไร Dmไม่มีวันคลายGใจกัน C

INSTRU : C|F|G|C

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564