คอร์ดเพลง น้องชื่ออะไร
เพลงสันทนาการ

คอร์ดเพลง น้องชื่ออะไร - เพลงสันทนาการ


เพลงรับน้องใหม่

คอร์ดเพลง น้องชื่ออะไร

น้องDmชื่ออะไร เอ้า! น้องชื่ออะไร

น้องชื่ออะไร เอ่า! น้องชื่ออะไร เอ้ย!

ชอบทำท่า อย่างงี้ อย่างงี้

ชอบทำท่า อย่างงี้ อย่างงี้


น้องDmชื่ออะไร เอ้า! น้องชื่ออะไร

น้องชื่ออะไร เอ่า! น้องชื่ออะไร เอ้ย!

ชอบทำท่า อย่างงี้ อย่างงี้

ชอบทำท่า อย่างงี้ อย่างงี้


น้องDmชื่ออะไร เอ้า! น้องชื่ออะไร

น้องชื่ออะไร เอ่า! น้องชื่ออะไร เอ้ย!

ชอบทำท่า อย่างงี้ อย่างงี้

ชอบทำท่า อย่างงี้ อย่างงี้


น้องDmชื่ออะไร เอ้า! น้องชื่ออะไร

น้องชื่ออะไร เอ่า! น้องชื่ออะไร เอ้ย!

ชอบทำท่า อย่างงี้ อย่างงี้

ชอบทำท่า อย่างงี้ อย่างงี้คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด