คอร์ดเพลง เจียมตัว
วง FULL

คอร์ดเพลง เจียมตัว - วง FULL


ต้นฉบับ : Syam (ไซแอม)

คอร์ดเพลง เจียมตัว

INTRO : E| G#m  |E| G#m

A|A|E| G#m  |A|B

ฉันEเองไม่กล้าG#mพอ ไปคิดA คู่เธอ Bอย่างนั้น E

ขอC#mเพียง ได้พูดG#mกัน แค่นั้นA ถ้าเธอB จะให้ E

ฉันC#mมีก็แค่ใG#mจ จะสู้ Aอะไร Bกับเขา E

เดี๋ยวC#mใครจะว่าG#mเอา ว่าคิดA อะไร Bเกินตัว E


ฉันC#mไม่ดีพอที่จG#mะเป็น เป็นได้ Aเหมือนดั่งB เธอหวังE

ฉันไม่C#mต้องการให้รักG#mเธอพัง ชีวิตA ยังอีกB ตั้งไกลE

ฉันC#mไม่ดีฉันโง่จG#mะตาย วันนี้ AเธออาจB ทนไหวE

ฉันC#mไม่ดีฉันเซ่อG#mจะตาย ไปรักA คนอื่นB ดีกว่าE


ไม่ใEช่ไม่รักG#mเธอ แต่ฉันA ควรทำB อย่างนี้ E

ขอC#mเป็นแค่เพื่อนG#mที่ดี เท่านี้ Aที่กล้า Bจะให้ E

ทั้งC#mตัวและหัวG#mใจ ฉันก็ Aมีเธอ Bเท่านั้น E

ขอC#mเพียงแค่นี้แG#mล้วกัน เก็บไว้ Aในใจ Bก็พอ E


ฉันC#mไม่ดีพอที่จG#mะเป็น เป็นได้ Aเหมือนดั่งB เธอหวังE

ฉันไม่ต้C#mองการให้รักG#mเธอพัง ชีวิตA ยังอีกB ตั้งไกลE

ฉันC#mไม่ดีฉันโง่ G#mจะตาย วันนี้ AเธออาจB ทนไหวE

ฉันC#mไม่ดีฉันเซ่อG#mจะตาย ไปรักA คนอื่นB ดีกว่าE

INSTRU : E| G#m  |A|B

E| G#m  |AB|E

ฉันC#mไม่ดีพอที่จG#mะเป็น เป็นได้ Aเหมือนดั่งB เธอหวัง E

ฉันไม่ต้C#mองการให้รักG#mเธอพัง ชีวิตA ยังอีกB ตั้งไกลE

ฉันC#mไม่ดีฉันโง่จG#mะตาย วันนี้ AเธออาจB ทนไหวE

ฉันC#mไม่ดีฉันเซ่อG#mจะตาย ไปรักA คนอื่นB ดีกว่าE

ฉันC#mไม่ดีหรอกโง่จG#mะตาย ไปรักA คนอื่นB ดีกว่า

INSTRU : E| G#m  |A|B ( 2 Times ) E

 


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด