คอร์ดเพลง หลายใจ
พานวิทยาคม

คอร์ดเพลง หลายใจ - พานวิทยาคมคอร์ดเพลง หลายใจ

INSTRO : D|G|D|G

Em|G|Em|C

ฉันEmก็เป็นเพียงแค่คนหนึ่งCคน

ที่มันก็มี..G หัวใจ..D

และEmก็มีเพียงแค่ใจหCนึ่งใจ

ที่จะมอบไว้.G. ให้เธอ.D.


แต่เCธอก็ยังมีใจไปให้คGนอื่น

และCฉันยังฝืนเอาใจไปให้เGธอ

เจ็บCปวดทุกครั้งเมื่อมันได้เห็Gนภาพเธอ

ภาพเธอC.. ไปกับใครD..


อยากบอกให้รู้ Gว่าฉันคนอย่างฉันD

รักเธอไม่เปลี่ยนEmไป

เจ็บเพราะว่าเธอนั้นมีคCนใหม่

เธออยากตัดไฟตั้Dงแต่ต้นลม

ไม่เคยจะคิดGว่ารักของเราD

นั้นมันต้องจบEmลง

เธอทำให้รักต้องขื่นCขม

เพราะเธอDนั้นมัน.. หลายใจ

INSTRU : Em|Em|C|C

ฉันEmก็เป็นเพียงแค่คนCหนึ่งคน

ที่มันก็มี..G หัวใจ.. D

และEmที่มีหมดทั้งใจใCห้เธอ

หมดเลยคนเดียวG.. ทุกอย่าง.D.


แต่เCธอก็ยังมีใจไปให้คGนอื่น

และCฉันยังฝืนเอาใจไปให้เGธอ

เจ็บCปวดทุกครั้งเมื่อมันได้เห็Gนภาพเธอ

ภาพเธอC.. ไปกับใครD..


 

อยากบอกให้รู้ Gว่าฉันคนอย่างฉันD

รักเธอไม่เปลี่ยนEmไป

เจ็บเพราะว่าเธอนั้นมีคCนใหม่

เธออยากตัดไฟตั้Dงแต่ต้นลม

ไม่เคยจะคิดGว่ารักของเราD

นั้นมันต้องจบEmลง

เธอทำให้รักต้องขื่นCขม

เพราะเธอDนั้นมันหลายใจ

INSTRU : Em ( 4 Times )

มันหลายใจ..

คนEmจะจริง เมื่อตัวCเธอนั้น

ได้พบGกับคนใหม่ D

คนEmเก่าอย่างฉันที่ อยู่ตCรงนี้

มันคงGไม่มีความหมายD

มันเจ็บEmมันลึก มันปวดCมันร้าว

เข้าไปข้Gางในหัวใจ D

ตั้งแต่วัCนนั้น ในวันที่เธอได้ทิ้งDฉันไป


อยากบอกให้รู้ Gว่าฉันคนอย่างฉันD

รักเธอไม่เปลี่ยนEmไป

เจ็บเพราะว่าเธอนั้นมีคCนใหม่

เธออยากตัดไฟตั้Dงแต่ต้นลม

ไม่เคยจะคิดGว่ารักของเราD

นั้นมันต้องจบEmลง

เธอทำให้รักต้องขื่นCขม

เพราะเธอDนั้นมัน..


อยากบอกให้รู้ Gว่าฉันคนอย่างฉันD

รักเธอไม่เปลี่ยนEmไป

เจ็บเพราะว่าเธอนั้นมีคCนใหม่

เธออยากตัดไฟตั้Dงแต่ต้นลม

ไม่เคยจะคิดGว่ารักของเราD

นั้นมันต้องจบEmลง

เธอทำให้รักต้องขื่นCขม

เพราะเธอDนั้นมัน.. หลายใจ

INSTRU : Em|C|G|D

( 2 Times ) Em

 


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด