Original Key


คอร์ดเพลง หลายใจ จากศิลปิน พานวิทยาคม เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

หลายใจ

Original Key

INSTRO : D|G|D|G

Em|G|Em|C

ฉันEmก็เป็นเพียงแค่คนหนึ่งCคน

ที่มันก็มี..G หัวใจ..D

และEmก็มีเพียงแค่ใจหCนึ่งใจ

ที่จะมอบไว้.G. ให้เธอ.D.


แต่เCธอก็ยังมีใจไปให้คGนอื่น

และCฉันยังฝืนเอาใจไปให้เGธอ

เจ็บCปวดทุกครั้งเมื่อมันได้เห็Gนภาพเธอ

ภาพเธอC.. ไปกับใครD..


อยากบอกให้รู้ Gว่าฉันคนอย่างฉันD

รักเธอไม่เปลี่ยนEmไป

เจ็บเพราะว่าเธอนั้นมีคCนใหม่

เธออยากตัดไฟตั้Dงแต่ต้นลม

ไม่เคยจะคิดGว่ารักของเราD

นั้นมันต้องจบEmลง

เธอทำให้รักต้องขื่นCขม

เพราะเธอDนั้นมัน.. หลายใจ

INSTRU : Em|Em|C|C

ฉันEmก็เป็นเพียงแค่คนCหนึ่งคน

ที่มันก็มี..G หัวใจ.. D

และEmที่มีหมดทั้งใจใCห้เธอ

หมดเลยคนเดียวG.. ทุกอย่าง.D.


แต่เCธอก็ยังมีใจไปให้คGนอื่น

และCฉันยังฝืนเอาใจไปให้เGธอ

เจ็บCปวดทุกครั้งเมื่อมันได้เห็Gนภาพเธอ

ภาพเธอC.. ไปกับใครD..


 

อยากบอกให้รู้ Gว่าฉันคนอย่างฉันD

รักเธอไม่เปลี่ยนEmไป

เจ็บเพราะว่าเธอนั้นมีคCนใหม่

เธออยากตัดไฟตั้Dงแต่ต้นลม

ไม่เคยจะคิดGว่ารักของเราD

นั้นมันต้องจบEmลง

เธอทำให้รักต้องขื่นCขม

เพราะเธอDนั้นมันหลายใจ

INSTRU : Em ( 4 Times )

มันหลายใจ..

คนEmจะจริง เมื่อตัวCเธอนั้น

ได้พบGกับคนใหม่ D

คนEmเก่าอย่างฉันที่ อยู่ตCรงนี้

มันคงGไม่มีความหมายD

มันเจ็บEmมันลึก มันปวดCมันร้าว

เข้าไปข้Gางในหัวใจ D

ตั้งแต่วัCนนั้น ในวันที่เธอได้ทิ้งDฉันไป


อยากบอกให้รู้ Gว่าฉันคนอย่างฉันD

รักเธอไม่เปลี่ยนEmไป

เจ็บเพราะว่าเธอนั้นมีคCนใหม่

เธออยากตัดไฟตั้Dงแต่ต้นลม

ไม่เคยจะคิดGว่ารักของเราD

นั้นมันต้องจบEmลง

เธอทำให้รักต้องขื่นCขม

เพราะเธอDนั้นมัน..


อยากบอกให้รู้ Gว่าฉันคนอย่างฉันD

รักเธอไม่เปลี่ยนEmไป

เจ็บเพราะว่าเธอนั้นมีคCนใหม่

เธออยากตัดไฟตั้Dงแต่ต้นลม

ไม่เคยจะคิดGว่ารักของเราD

นั้นมันต้องจบEmลง

เธอทำให้รักต้องขื่นCขม

เพราะเธอDนั้นมัน.. หลายใจ

INSTRU : Em|C|G|D

( 2 Times ) Em

 

รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงหลายใจ


คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564