คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า
ฐา ขนิษ

คอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า - ฐา ขนิษคอร์ดเพลง ฮักพอก่ำก่า

คือจั่งเล่นFเฮือนน้อยแท้น้อAm

เอาขี้ดินDmบ้อเฮ็ดหัวCใจ

เอาใบไม้มBbาซื้อ โตน้Amองไว้

สั้นตี้จั่Gmงบ่เห็นค่าC


คือจั่งฮักFกำ ละห้า ละสิบAm

ที่อ้ายหยิบDmติดมือขึ้นCมา

มีไว้ซื่Bbอ ๆ บ่ได้ให้รAmาคา

แล้วแต่ว่าGmสิอยู่สิไป..C


น้องบ่งามDmหรือยังดีบ่Amพอ

อ้ายจึงขอBbขอดข่อนหัวใจมFาให้

คือจั่งอ้าDmปากโต่งน้ำค้าง

มาแก้กAmระหาย

เอาเศษBbใจยาไส้ไว้กันCตาย


ฮักพอก่ำก่าFบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมAmเฮียง

ได้แค่เพียงDmฮ่วมฮ้าง

เปื้อนทางCหัวใจ ของอ้ายBb..

เป็นได้เพียงCสตอรี่รายทาง

ฮักพอก่ำก่าFบ่มีสิทธิ์ได้ฮวมAmเฮียง

ได้แค่เพียงDmฮวมฮ้าง

ปรดระหว่างCบ่ฮอด ฝั่งBbฝัน

ฮักรอวันCสลาย เพราะอ้ายฮักพอก่ำFก่า


น้องบ่งามDmหรือยังดีบ่Amพอ

อ้ายจึงขอBbขอดข่อนหัวใจมFาให้

คือจั่งอ้าDmปากโต่งน้ำค้าง

มาแก้กAmระหาย

เอาเศษBbใจยาไส้ไว้กันCตาย


ฮักพอก่ำก่าFบ่มีสิทธิ์ได้ฮ่วมAmเฮียง

ได้แค่เพียงDmฮ่วมฮ้าง

เปื้อนทางCหัวใจ ของอ้ายBb..

เป็นได้เพียงCสตอรี่รายทาง

ฮักพอก่ำก่าFบ่มีสิทธิ์ได้ฮวมAmเฮียง

ได้แค่เพียงDmฮวมฮ้าง

ปรดระหว่างCบ่ฮอด ฝั่งBbฝัน

ฮักรอวันCสลาย เพราะอ้ายฮักพอก่ำFก่า

ฮักรอวันBbสลาย เพราะอ้ายC.. ฮักพอก่ำก่าF

 

คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด