คอร์ดเพลง ตะเว็นตกดิน
ดอกอ้อ ทุ่งทอง x บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง ตะเว็นตกดิน - ดอกอ้อ ทุ่งทองคอร์ดเพลง ตะเว็นตกดิน

INTRO : Bm|A|G|A

คันBmว่าเขาเซาฮัก

กะอย่าสิปักF#mใจนำเขาหลาย

เสียดายEmน้ำตา ที่มันไหล

อ้ายAปวดใจแทนเจ้า


บ่แม่นว่าน้องBmบ่อยากสิลืม

แฮ่งเจ็บแฮ่งตื่มF#mยามคิดฮอดเขา

เหลือใจเGจ้าของ ที่หอบเอา

ฮักแท้ไAปให้เขาหย่องเล่น


กะเห็นEmอยู่..

แต่บ่ฮู้สิส่อยหยังเจ้าF#mได้หลายกว่านี้

ขอบใจอีหลี..Em

ที่อ้ายยังมาปลอบใจอDยู่เป็นหมู่

เจ็บแฮงบ่หEmล่า

เห็นหน้าเศร้า ๆ เว้าไปF#mน้ำตาขู Bm

อยู่ได้อยู่ Gส่ำนี้คงบ่พอAตาย


ถ้าแม่นบ่ไหวG อ้ายสินั่Aงเฝ้า

จนฮอดF#mตะเว็นตกBmดิน

ถึงน้ำตารินG แต่ใจยังแข็งA

ถึงเจ็บแฮงF#mน้องยังสู้ได้ Bm

ให้จำใส่ใจบ่Gได้มีเขาAผู้เดียว

บนทางเทียวF#mในโลกที่เจ้าอยู่ Bm

น้องสิเฮ็ดสู้ Gให้สู้เด้อนAาง

ปล่อยเขาไปตF#mามทางของเขาBm

ฮอดมื้ออื่นเซ้าG สิเป็นคนใหม่A

เอาหัวใจคืF#mนมา แล้วถิ่มป๋าBmความเศร้า

อ้ายสิอยู่สู้Gเป็นหมู่เจ้า A

สิเก็บฮักGปลอม ๆ จากเขาA

ให้ฟ้าวถิ่ม ให้ฟ้าวDลืม

INSTRU : Bm| F#m  |GA|D

( 2 Times )

กะเห็นEmอยู่..

แต่บ่ฮู้สิส่อยหยังเจ้าF#mได้หลายกว่านี้

ขอบใจอีหลี..Em

ที่อ้ายยังมาปลอบใจอDยู่เป็นหมู่

เจ็บแฮงบ่หEmล่า

เห็นหน้าเศร้า ๆ เว้าไปF#mน้ำตาขู Bm

อยู่ได้อยู่ Gส่ำนี้คงบ่พอAตาย


ถ้าแม่นบ่ไหวG อ้ายสินั่Aงเฝ้า

จนฮอดF#mตะเว็นตกBmดิน

ถึงน้ำตารินG แต่ใจยังแข็งA

ถึงเจ็บแฮงF#mน้องยังสู้ได้ Bm

ให้จำใส่ใจบ่Gได้มีเขาAผู้เดียว

บนทางเทียวF#mในโลกที่เจ้าอยู่ Bm

น้องสิเฮ็ดสู้ Gให้สู้เด้อนAาง

ปล่อยเขาไปตF#mามทางของเขาBm

ฮอดมื้ออื่นเซ้าG สิเป็นคนใหม่A

เอาหัวใจคืF#mนมา แล้วถิ่มป๋าBmความเศร้า

อ้ายสิอยู่สู้Gเป็นหมู่เจ้า A

สิเก็บฮักGปลอม ๆ จากเขาA

ให้ฟ้าวถิ่ม ให้ฟ้าวDลืม


อ้ายสิอยู่สู้Gเป็นหมู่เจ้าA

น้องสิโยนGถิ่มฮักเน่า A

ให้หายไป.. กับตะเว็นตกดิน

INSTRU : Bm|G| F#m  | EmA|D


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด