คอร์ดเพลง เมาคลีล่าสัตว์
เพลงลูกเสือ

คอร์ดเพลง เมาคลีล่าสัตว์ - เพลงลูกเสือคอร์ดเพลง เมาคลีล่าสัตว์

เมาคลีแดนซ์ ครับ!

INSTRU : C ( 4 Times )

เมาคลีล่าสัตว์C เมาคลีล่าสัตว์

ฆ่าแชร์คานG ฆ่าแชร์คาน

ถลกหนังมัน ออกมาหมดC

ถลกหนังมัน ออกมาหมด

มันฆ่าวัว มันฆ่าควาย


เมาคลีล่าสัตว์C เมาคลีล่าสัตว์

ฆ่าแชร์คานG ฆ่าแชร์คาน

ถลกหนังมัน ออกมาหมดC

ถลกหนังมัน ออกมาหมด

มันฆ่าวัว มันฆ่าควาย

INSTRU : C ( 8 Times )

เมาคลีล่าสัตว์C เมาคลีล่าสัตว์

ฆ่าแชร์คานG ฆ่าแชร์คาน

ถลกหนังมัน ออกมาหมดC

ถลกหนังมัน ออกมาหมด

มันฆ่าวัว มันฆ่าควาย


เมาคลีล่าสัตว์C เมาคลีล่าสัตว์

ฆ่าแชร์คานG ฆ่าแชร์คาน

ถลกหนังมัน ออกมาหมดC

ถลกหนังมัน ออกมาหมด

มันฆ่าวัว มันฆ่าควาย

INSTRU : C ( 8 Times )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด