คอร์ดเพลง เธอคือความจริง
PENGUIN VILLA

คอร์ดเพลง เธอคือความจริง - PENGUIN VILLAคอร์ดเพลง เธอคือความจริง

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

หากDmเรียงร้อยวันG ที่ผ่าน

อาจCmaj7สื่อสารความFในใจ

ให้เDmธอได้รู้ว่Gาใคร

ที่รักCmaj7.. ไม่เสื่อมคลายF


ใช่ว่าฟ้าDmมีดาวแค่ในกลางคืน

อาจไม่เห็นEm ใช่ว่าจะไม่มีจริง

ดั่งความรักDmที่มอบให้เธอ เสมอGมา


จากFวันนี้จนCถึงวันสุดท้ายG

เกิดอะไรอAmย่างไรก็ไม่หEmวั่น

จากFวันที่พบEmเธอ

จนวันDmที่อยู่ข้างG ๆ กัน

หากอาทิตCย์จะลาจะลับGไป

ดับสลายAmวันใด ก็ไม่ต่Emาง

ชีวิFตมีเธอEmร่วมทาง

ถึงวันนี้ Dmก็คุ้มGค่ามากพอแล้ว

INSTRU : Dm|Dm|Em|Em

F|F|G|G

มือDmนั้น ที่ฉันG สัมผัส

ปลอบCmaj7โยนหัวใจ Fไม่ห่าง

หากDmวันนี้ไม่มีGเธอ

ก็เหมือนCmaj7.. โลกสลายF


ใช่ว่าฟ้าDmมีดาวแค่ในกลางคืน

อาจไม่เห็นEm ใช่ว่าจะไม่มีจริง

ดั่งความรักDmที่มอบให้เธอ เสมอGมา


จากFวันนี้จนCถึงวันสุดท้ายG

เกิดอะไรอAmย่างไรก็ไม่หEmวั่น

จากFวันที่พบEmเธอ

จนวันDmที่อยู่ข้างG ๆ กัน

หากอาทิตCย์จะลาจะลับGไป

ดับสลายAmวันใด ก็ไม่ต่Emาง

ชีวิFตมีเธอEmร่วมทาง ถึงวันนี้..Dm       G


จักรBbวาลนั้นงดงามAmเท่าไร

พรรณBbนาได้หรือไม่ Amไม่รู้

ฉันDmมีเธออยู่ Fอาจเป็นสิ่งเดียวที่รู้ G


จากFวันนี้จนCถึงวันสุดท้ายG

เกิดอะไรอAmย่างไรก็ไม่หEmวั่น

จากFวันที่พบEmเธอ

จนวันDmที่อยู่ข้างG ๆ กัน

หากอาทิตCย์จะลาจะลับGไป

ดับสลายAmวันใด ก็ไม่ต่Emาง

ชีวิFตมีเธอEmร่วมทาง ถึงวันนี้..Dm


หากGลมหายใจ..C สุดท้าย G

หมดลงไปตAmรงนี้ก็ไม่หEmวั่น

จากFวันที่พบEmเธอ

จนวันDmที่อยู่ข้าง Gๆ กัน

หากอาทิตCย์จะลาจะลับGไป

ดับสลายAmวันใด ก็ไม่ต่Emาง

ชีวิFตมีเธอEmร่วมทาง

ถึงวันนี้.Dm. ก็คุ้มGค่ามากพอแล้ว

INSTRU : F|F|Em|Em

Am|Am|G|G

F|F|Em|Em

Am|Am|G|G|F


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด