คอร์ดเพลง ดอกไม้กับปืน
วงกางเกง

คอร์ดเพลง ดอกไม้กับปืน - วงกางเกงคอร์ดเพลง ดอกไม้กับปืน

เขาEmคงเปรียบเหมือนปืน

ที่เธอAmหยิบมันขึ้นมา

เล็งDทางฉัน ฉันพยายามร้องขอชีวิตEm

อย่าGพึ่งลั่นไก ฉันยังAmไม่พร้อมจะตาย

ได้โCปรด..       Dวางมันลง Em


ได้โCปรด ฉันยังDไม่พร้อมจะตายEm

ได้โCปรด วางมันลงD..

คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด