คอร์ดเพลง ลืมได้แล้ว
O-Pavee

คอร์ดเพลง ลืมได้แล้ว - O-Pavee


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

ลืมได้แล้ว

Original Key

INTRO : C|F|Am|G

เหมือCนจะลืมได้แล้วF

ว่าใครAmเคยทำให้ใจฉัGนบอบช้ำ

เหมือCนจะลืมได้แล้วF

ว่าใครAmเคยทำให้เวลาGเดินช้า


เหมือCนจะลืมได้แล้วF

ความAmทรงจำร้ายG ๆ ที่ผ่านมา

ฉันCคงลืมได้แล้ว  F

ลืมAmว่าเคยเสียใจขGนาดไหน


แต่พAmอมีใครคนหนึ่งEmเดินเข้ามา F

ก็ไAmด้พบความจริงEmว่าไม่เคยF.. ลืม  G


ที่ผ่านมาทำให้รู้ Cว่าเธอไม่เคยG/Bจะจากไป

ฝังAmข้างในจิตใจ G

ไม่อาจก้าวไปกัFบใครสักคนDm

กลัวGว่าใจต้องช้ำ อีกครั้ง


รู้ตัCวเองไม่เคยG/Bเดินออกมา

จากภาพAmที่เธอจากไป G

ไม่เคยร่ำลาFเจ็บปวดเหลือเกินDm

เจ็บGจนไม่อาจรักใครอีก

INSTRU : C|F|Am|G ( 2 Times )

(รักใครได้อีก) เย้!

ฉันCยังคงอ่อนแอ F

ไม่ไAmด้ดีขึ้นเลยGจากวันนั้น

หนีคCวามจริงเท่าไร F

ใจก็Amยิ่งบอบช้ำGมากเท่านั้น


แต่พAmอมีใครคนหนึ่งEmเดินเข้ามา  F

ก็ไAmด้พบความจริงEmว่าไม่เคยF.. ลืม  G


ที่ผ่านมาทำให้รู้ Cว่าเธอไม่เคยG/Bจะจากไป

ฝังAmข้างในจิตใจ G

ไม่อาจก้าวไปกัFบใครสักคนDm

กลัวGว่าใจต้องช้ำ อีกครั้ง


รู้ตัCวเองไม่เคยG/Bเดินออกมา

จากภาพAmที่เธอจากไป G

ไม่เคยร่ำลาFเจ็บปวดเหลือเกินDm

เจ็บGจนไม่อาจรักใครอีก

INSTRU : AmG/B  |F|F

( 2 Times ) F

ที่ผ่านมาทำให้รู้ Cว่าเธอไม่เคยG/Bจะจากไป

ฝังAmข้างในจิตใจ  G

ไม่อาจก้าวไปกัFบใครสักคนDm

กลัวGว่าใจต้องช้ำ อีกครั้ง


รู้ตัCวเองไม่เคยG/Bเดินออกมา

จากภาพAmที่เธอจากไป  G

ไม่เคยร่ำลาFเจ็บปวดเหลือเกินDm

เจ็บGจนไม่อาจรักใครอีกC..       G/B

รักAmใคร.. รักGใครได้อีก.F.       Dm       G


รู้ตัCวเอง ไม่เคยG/Bเดินออกมา

จากภาพAmที่เธอจากไป G

ไม่เคยร่ำลาF เจ็บปวดเหลือเกินDm

เจ็บGจนไม่อาจรักใครอีกFm..       C

แต่คFงมีสักวันEmหนึ่ง

ที่ใจจDmะลืมเธอได้.G. สักวันCคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564