คอร์ดเพลง death bed
Powfu ft. beabadoobee

คอร์ดเพลง death bed - Powfu


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด
(coffee for your head)

Original Key

death bed

Original Key

CAPO เฟส 1 (ปรับคีย์ C#)

DonC't stay awake for too long

DonCmaj7't go to bed

I'll make a cup of coffFee for your head

I'll get you up and goiFmng out of bed


Yeah, I don't wanCna fall asleep

I don't wanna pass away

I been thinkCmaj7ing of our future

'cause I'll never see those days

I don't knowF why this has happened

But I probably deserve it

I triedFm to do my best

But you know that I'm not perfect


I been prayCing for forgiveness

You've been praying for my health

WhenCmaj7 I leave this earth

Hoping you'll find someone else

'Cause yeahF, we still young

there's so much we haven't done

Getting marFmried, start a family

Watch your husband with his son

I wishC it could be me

But I won't make it off this bed

I hopeCmaj7 I go to heaven

So I see you once again

My lifeF was kinda short

But I got so many blessings

HapFmpy you were mine

It sucks that it's all ending


DonC't stay awake for too long

DonCmaj7't go to bed

I'll make a cup of cofFfee for your head

I'll get you up and goiFmng out of bed

(yeah, ayy)


And I, donC't stay awake for too long

DonCmaj7't go to bed

I'll make a cup of cofFfee for your head

I'll get you up and goiFmng out of bed

(ayy, yeah)


I'm hapCpy that you're here with me

I'm sorry if I tear up

When meCmaj7 and you were younger

You would always make me cheer up

TakiFng goofy videos

While walking through the park

You would jumpFm into my arms

Every time you heard a bark


CudCdle in your sheets

Sang me sound asleep

And sneakCmaj7 out through

your kitchen at exactly 1:03

SunFdays went to church

On Mondays watched a movie

SooFmn you'll be alone

Sorry that you have to lose me


DonC't stay awake for too long

DonCmaj7't go to bed

I'll make a cup of coffFee for your head

I'll get you up and goiFmng out of bed


And I, donC't stay awake for too long

DonCmaj7't go to bed

I'll make a cup of coFffee for your head

I'll get you up and goiFmng out of bed


DonC't stay awake for too long

DonCmaj7't go to bed

I'll make a cup of coffFee for your head

I'll get you up and goiFmng out of bed


And I, don'Ct stay awake for too long

DonCmaj7't go to bed

I'll make a cup of coffFee for your head

I'll get you up and goiFmng out of bed


And I, donC't stay awake for too long

DonCmaj7't go to bed

I'll make a cup of coffFee for your head

I'll get you up and goiFmng out of bed
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564