คอร์ดเพลง ตายคาเตียง
SODA5

คอร์ดเพลง ตายคาเตียง - SODA5


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด
ตายคาเตียง - เมย์ พร เนย SODA5#2  โซดาไฟ ซีซั่น2

Original Key

ตายคาเตียง

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

INTRO : Em|Bm|C|G

Em|Bm|C|D|D

หรือน้องEm ให้ความDสุข กับอ้ายCบ่พอ

หรือน้องEm บ่เร้าใจสั่Dนเบาะ กับเรื่องCแนวนั้น

หรือน้องEm ไว้ใจอ้ายDเกินไป

จึงทำเรื่องBร้าย ๆ แล้วน้องคงบ่รู้Emทัน

คำถามAmร้อยพัน ที่อยากถามDอ้าย


ได้Amกันกี่ครั้ง ในระหว่างBmที่เฮาบ่ฮู้

สูฮัCกกัน ตDอนได่  G

บ่ต้Amองตอบได้บ่ ว่ามันEmบ่มีอะไร

ทั้งที่สงCใน เสื้อใน ถอดหย่ายอยู่ทั่วDห้อง


หลักฐานCมันเต็มสองตาD

อ้ายอย่าหาBmคำมาตั๋วน้องEm

หนีไป Amทั้งสอง ก่อนที่น้องCสิคุมเจ้าของบ่ได้ D


พากันออกไป Cถ้าบ่อDยากตายคาEmเตียง

บ่อยากฟังเสียงCคำแก้ตัวD คนซั่วทั้งสองEmคน

อาจมีกCารตายเกิดขึ้น D

ถ้าอ้ายยังฝืนBm สิอยู่หม่องนี้ดน Em

ให้อ้ายไปฮักAmเขาสา ปล่อยน้องให้กลาBmยเป็นหมา

นอนDไห้.. จนมันตาBmย  คาเEmตียง

INSTRU : Em|C|Am|B

ได้Amกันกี่ครั้ง ในระหว่างBmที่เฮาบ่ฮู้

สูฮัCกกัน ตDอนได่  G

บ่ต้Amองตอบได้บ่ ว่ามันEmบ่มีอะไร

ทั้งที่สงCใน เสื้อใน ถอดหย่ายอยู่ทั่วDห้อง


หลักฐานCมันเต็มสองตาD

อ้ายอย่าหาBmคำมาตั๋วน้องEm

ออกไป Amทั้งสอง ก่อนที่น้องCสิคุมเจ้าของบ่ได้ D


พากันออกไป Cถ้าบ่อDยากตายคาEmเตียง

บ่อยากฟังเสียงCคำแก้ตัวD คนซั่วทั้งสองEmคน

อาจมีกCารตายเกิดขึ้น D

ถ้าอ้ายยังฝืนBm สิอยู่หม่องนี้ดน Em

ให้อ้ายไปฮักAmเขาสา ปล่อยน้องให้กลาBmยเป็นหมา

นอนDไห้.. จนมันตาBmย คาเEmตียง

INSTRU : CD|Em|CD|Em

CD|BmEm|AmBm|CD|Em

สิถืCอว่ามันเป็นกรรมDที่น้องเคยEmก่อ

ให้มCาพบพ้อD ผู้ชายหลายGใจ

สิบ่CจองเวรD ให้มันจบไป Bm       Em

ชาติหน้ามีใCหม่ น้องขอD.. พ้อBmฮักจริงEm

INSTRU : D|E|F#m

พากันออกไป Dถ้าบ่อEยากตายคาF#mเตียง

บ่อยากฟังเสียงDคำแก้ตัวE คนซั่วทั้งสองF#mคน

อาจมีกDารตายเกิดขึ้น E

ถ้าอ้ายยังฝืนC#m สิอยู่หม่องนี้ ดน ดนF#m

ให้อ้ายไปฮักBmเขาสา ปล่อยน้องให้กลาC#mยเป็นหมา

นอนEไห้.. จนมันตC#mาย  คาเF#mตียง..คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564