คอร์ดเพลง อ่อนไหว
SNOOPO x 2T FLOW x BEEMQ

คอร์ดเพลง อ่อนไหว - SNOOPO


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

อ่อนไหว

Original Key

INTRO : D| C#m  | Bm|A

หยุดให้ความหวังDฉันที ได้ไหมC#m

หากเธอไม่คิดBmจริงจัง Eกับฉัน A

ให้เป็นความลับDของเรา แค่สองC#mคน

แค่กลัวว่าคนBmอื่นเขาจะมองEเธอไม่ดี A


ก็ได้แต่คิดDไปเองคนเดียว

เวลาที่มองเข้ามาที่ตา

ความสัมพันธ์C#mมันไม่ได้กลมเกลียว

มันไม่ได้ Real เหมือนเขานี่นา

ก็รู้ตัวBmดี โปรดหยุดซักEที

อย่ามาทำAให้ใจของฉันนั้นต้องเจ็บอีกเลย


ไม่รู้Dทำไม เวลาที่เธอC#mเดินมากับเขา

มันทำBmให้ใจฉันเจ็บปวดE เหลือเAกิน


ฉันDรู้ตัวว่าเป็นC#mได้เพียงที่สอง

แค่Bmสำรอง Eไม่สำคัA

หยุดความสัมพันDธ์เราไว้จะดีกC#mว่า

ก่อนที่กาลเวลาBmมันจะสายEเกินไป A


ถ้าหากเขารู้มัDนคงจะดูไม่ดี

ก็ดันใจอ่อนที่เห็นC#mก็เป็นแบบนี้ทุกที

แล้วก็เป็นBm แบบนี้ปEระจำ A


หยุดให้ความหวังDฉันที ได้ไหมC#m

หากเธอไม่คิดBmจริงจัง Eกับฉัน A

ให้เป็นความลับDของเรา แค่สองC#mคน

แค่กลัวว่าคนBmอื่นเขาจะมองEเธอไม่ดี A


หยุดให้ความหวังDฉันที ได้ไหมC#m

หากเธอไม่คิดBmจริงจัง Eกับฉัน A

หยุดให้ความหวังDฉันที ได้ไหมC#m

หากเธอไม่คิดBmจริงจัง Eกับฉัน A
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564