คอร์ดเพลง เจ็บไปด้วยกัน
อาร์ DM014

คอร์ดเพลง เจ็บไปด้วยกัน - อาร์ DM014คอร์ดเพลง เจ็บไปด้วยกัน

INTRO : C#m  |A|B| C#m

ในC#mความเป็นจริงของชีวิตคนAที่เข้าใจ

คงไม่มีใครB อยากผิดหวังE

แลC#mะแม้ว่ารักครั้งหนึ่ง เคยเป็นAคนสำคัญ

แต่มันก็พังB จนมันไม่เหลือใจ E


ก็รู้ว่Aาฉันแค่คนBเก่า

ที่เธอได้เอาG#mเขามาในหัวC#mใจ

แต่ฉันAก็ยังห่วงใย Bเธออย่างนี้.E.       G#7

ต่อให้ฉันAทำดีสักเท่าBไหร่

มันก็แพ้G#mหัวใจเขาคนC#mนี้

คนที่เธอF#mว่าดี แต่กูแAค่คนเลว B


กูอาจจะเป็นตัวAร้าย แต่ก็ไBม่เคยหลอกG#mใคร

ก็แค่C#mคนห่วงใย F#m

เวลามึงโดนBใครทำร้ายEมา

กูอาจไม่ใช่คนAดี

แต่กูก็Bพร้อมจะมีG#mมึงในหัวใC#m

ถึงแม้ว่Aาในวันหนึ่งจะต้องเสียBใจ

ก็เจ็บมันไปด้วยEกัน..

INSTRU : G#m  | C#m  | A|B|B

ก็รู้ว่Aาฉันแค่คนBเก่า

ที่เธอได้เอาG#mเขามาในหัวC#mใจ

แต่ฉันAก็ยังห่วงใย Bเธออย่างนี้.E.       G#7

ต่อให้ฉันAทำดีสักเท่าBไหร่

มันก็แพ้G#mหัวใจเขาคนC#mนี้

คนที่เธอF#mว่าดี แต่กูแAค่คนเลว B


กูอาจจะเป็นตัวAร้าย แต่ก็ไBม่เคยหลอกG#mใคร

ก็แค่C#mคนห่วงใย F#m

เวลามึงโดนBใครทำร้ายEมา

กูอาจE7ไม่ใช่คนAดี

แต่กูก็Bพร้อมจะมีG#mมึงในหัวใC#m

ถึงแม้ว่F#mาในวันหนึ่งจะต้องเสียBใจ


กูอาจจะเป็นตัวAร้าย แต่ก็ไBม่เคยหลอกG#mใคร

ก็แค่C#mคนห่วงใย F#m

เวลามึงโดนBใครทำร้ายEมา

กูอาจไม่ใช่คนAดี

แต่กูก็Bพร้อมจะมีG#mมึงในหัวใC#m

ถึงแม้ว่Aาในวันหนึ่งจะต้องเสียBใจ

ก็เจ็บมันไปด้วยEกัน..

ถึงแม้ว่Aาในวันหนึ่งจะต้องเสียBใจ..

ก็เจ็บมันไปด้วยEกันคอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด