คอร์ดเพลง อย่าอินเกิน
มิกซ์ ถิรวิทย์ ft. หนามเตย

คอร์ดเพลง อย่าอินเกิน - มิกซ์ ถิรวิทย์


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

อย่าอินเกิน

Original Key

INTRO : A| C#m  | D|E

( 2 Times ) E

มีสิทธิAได้คุยกับเจ้า ได้จับมือC#mถือแขน

ได้หยอกเล่นDว่าเป็นแฟน ส่ำนี้กAะดีใจ

ฮู้สึกนำเจ้าF#mหลายอยู่ แต่กะฮู้เC#mป็นไปบ่ได้

พื้นที่ใDนใจ.. บ่พอให้แมวEดิ้นตาย


หยุดเลF#mย ณ จุด ๆ นี้C#m พอกันDทีเด้อหัวใA

อย่าF#mคิดเกินไปไกลC#m

อย่าฝันDสูงหลาย.. มันสิตกEมาตาย


อย่าอินเกินA เพิ่นบ่ได้อยากเดินC#mข้างเฮา

พอเซาDกะเซา เด้อหัวAใจ

อย่าอินหลF#mาย หัวใC#mจ สิพังเDพหมุ่น

อย่าอินเกินAกับความฮักC#m

แค่ได้ฮู้จักDกับเพิ่นกะเป็นAบุญ

ความฮักของเฮาBmกะคือสิเบาคือนุ่นE

กะเป็นคือฝุ่นในสายAตา

INSTRU : A C#m  | DA

F#m  C#m  | D|EF#

E Ebm  | EB |C#m  F# |B

อย่าอินเกินB เพิ่นบ่ได้อยากเดินEbmข้างเฮา

พอเซาEกะเซา เด้อหัวBใจ

อย่าอินหลG#mาย หัวใจEbm สิพังเEพหมุ่น

อย่าอินเกินBกับความฮักEbm

แค่ได้ฮู้จักEกับเพิ่นกะเป็นBบุญ

ความฮักของเฮาC#mกะคือสิเบาคือนุ่นF#

กะเป็นคือฝุ่นในสายBตา


Ebmก็บตกคG#mวามสุขมื้อเสียEbmน้ำตา

ยอมรับEคำว่าเป็นไปบ่Bได้

ยกG#mธงขาว เฮาต้องEbmเฮ็ดใจ

ขีดEเส้นแบ่งเอาไว้ โวโฮ้..F#


อย่าอินเกินB เพิ่นบ่ได้อยากเดินEbmข้างเฮา

พอเซาEกะเซา เด้อหัวBใจ

อย่าอินหลG#mาย หัวใจEbm สิพังเEพหมุ่น

อย่าอินเกินBกับความฮักEbm

แค่ได้ฮู้จักEกับเพิ่นกะเป็นBบุญ

ความฮักของเฮาC#mกะคือสิเบาคือนุ่นF#

กะเป็นคือฝุ่นในสายBตา

ความฮักของเฮาC#mกะคือสิเบาคือนุ่นF#

กะเป็นคือฝุ่น.. ในสายBตา

INSTRU : B| Ebm  | E|F#|Bคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564